คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

           แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน              ...
เข้าดู 474 ครั้ง
การบริหารจัดการงานคลังสินค้า สำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี        คลังสินค้าถือได้ว...
เข้าดู 539 ครั้ง
หัวข้ออบรม การบริหารคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า – การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า – การบริ...
เข้าดู 5 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการการบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกร...
เข้าดู 6 ครั้ง
ที่มาของหลักสูตร        การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญขอ...
เข้าดู 26 ครั้ง
เนื้อหาการฝึกอบรม : หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน สรุปย่อหลักกฎหมาย...
เข้าดู 15 ครั้ง
วันที่ 1 BASIC IMDS – ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS – ...
เข้าดู 18 ครั้ง
  สิ่งที่จะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง2. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการใ...
เข้าดู 19 ครั้ง
วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารทีมงานขายทั้งระบบ ผู้เข้าอบรมมีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบริหารทีมงาน...
เข้าดู 15 ครั้ง
  วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต   เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห...
เข้าดู 19 ครั้ง
หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 10-11 กันยายน 2562 การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยาย...
เข้าดู 57 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับ    1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการที่ถูกต้อง 2) ผู้เข้าอบรมสามารถเ...
เข้าดู 20 ครั้ง
บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรใ...
เข้าดู 23 ครั้ง
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การว...
เข้าดู 22 ครั้ง
 Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ หลักการและเหตุผล          &nbs...
เข้าดู 8 ครั้ง
  วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%) - การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ - ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับก...
เข้าดู 7 ครั้ง
   หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้...
เข้าดู 5 ครั้ง
หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE  สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร เจ้าของกิจการ ตัวแท...
เข้าดู 6 ครั้ง
    วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในง...
เข้าดู 6 ครั้ง
กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้     กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม แ...
เข้าดู 6 ครั้ง
ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0”   ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ที่เปี่ยมด...
เข้าดู 6 ครั้ง
หลักสูตร SALE FOR NON SALES  ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย   ราคาพิเศษวันน...
เข้าดู 7 ครั้ง
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการ...
เข้าดู 6 ครั้ง
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ                ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไร...
เข้าดู 8 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ   วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่า...
เข้าดู 6 ครั้ง
  หัวข้ออบรมสัมมนา ​1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา 2) ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด 3) “ยอดขายทะลุเป้า" ต้องรู้หลักจิต...
เข้าดู 6 ครั้ง
    1)  เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2)  ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3)  การบริการ ทักษะ...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อการอบรม การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย GEN Y GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล กลยุทธ์กา...
เข้าดู 8 ครั้ง
วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม  -     การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทา...
เข้าดู 6 ครั้ง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ  หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอ...
เข้าดู 187 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Lean Accounting เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่า...
เรียนรู้การใช้คำสั่งหรือสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบรายการค้าที่มีจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่สนใจหรือสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชี ...
ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น คงปฎิเสธไม่ได้ว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงิน และ การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ...
*กรุณานำ Notebook MS Excel 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา *รับฟรี Handy Drive พร้อม Case Studies
"เงินไหลเข้ามาแล้ว ไม่รู้หายไปไหนหมด" "ต้นเดือนกินดี ปลายเดือนกินแกลบ" คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ถ้าคำตอบคือ 'เคย' workshop นี้มีคำตอบให้กับคุณ
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำ...
เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel (หลักสูตรใหม่ 2561)
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร (Project Management for Corporate Success)