คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจได้ สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่...
เข้าดู 3 ครั้ง
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับSix Sigmaเพื่อให้สามารถนำไ...
เข้าดู 1 ครั้ง
ผลที่คาดหวังจะได้รับจากการอบรม ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และสามารถดึงจุดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการทำตลาดทั้งออนไลน์ แ...
เข้าดู 2 ครั้ง
หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน 22 กรกฎาคม 2562 ข้อมูลทางการบั...
เข้าดู 2 ครั้ง
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีก...
เข้าดู 2 ครั้ง
  เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS ในการแก้ไขปัญหา กราฟ (GRAPH) แผ่นตรวจสอบ (CHECK SHEET) แผนภูมิพาเรโต (PARETO DIAGRAM) ผั...
เข้าดู 2 ครั้ง
ERA เปิดสอนฟรี!!!  ในหัวข้อ "รวยล้านแรกจากอสังหาริมทรัพย์"   อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค ...
เข้าดู 3 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอง และมุม...
เข้าดู 91 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอง และมุม...
เข้าดู 27 ครั้ง
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ·      เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื...
เข้าดู 32 ครั้ง
     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ –     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเ...
เข้าดู 23 ครั้ง
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่องค์กรจะนำไปปฏิบัติ โดยยึดถือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพพนักงานขายให้ถูกต้อง และถ้าหากองค์ก...
เข้าดู 17 ครั้ง
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื...
เข้าดู 30 ครั้ง
การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทัก...
เข้าดู 56 ครั้ง
หัวข้อเรียนรู้ : ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค&nbs...
เข้าดู 11 ครั้ง
           แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน              ...
เข้าดู 427 ครั้ง
การบริหารจัดการงานคลังสินค้า สำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี        คลังสินค้าถือได้ว...
เข้าดู 473 ครั้ง
การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีจะมีพนักงานที่เข้าใหม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง ...
เข้าดู 82 ครั้ง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ  หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอ...
เข้าดู 145 ครั้ง
วัตถุประสงค์ :1.เพื่อให้เจ้าของกิจการตรวจสอบอาการป่วยของกิจการ จากสัญญาณต่างๆ ทางการเงินและสามารถหาวิธีป้องวิธีป้องกันไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห...
เข้าดู 30 ครั้ง
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม หลักการและเหตุผล หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกั...
เข้าดู 5 ครั้ง
หัวข้อในการอบรม 1.   ปัญหาคือโอกาส 2.   การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา 3.   กล้าเผชิญกับปัญหาในสถานกา...
เข้าดู 2 ครั้ง
หัวข้อเรียนรู้ :   ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุ...
เข้าดู 4 ครั้ง
 หัวข้อในการอบรม  การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่าง...
เข้าดู 2 ครั้ง
หัวข้อเรียนรู้ : บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารปรารถนา คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่า...
เข้าดู 4 ครั้ง
สถานที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา วิทยากร อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง หัวข้อสัมมนา 1. แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึ...
เข้าดู 1 ครั้ง
การออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศ Trade Shows and Overseas Sales Trips   การไปออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศจะทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักในต่างแ...
เข้าดู 3 ครั้ง
การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยมีวิธีการไม่ใช้เพียงความรู้สึก ยึดตามประสิทธิภาพที่สามารถประเมินได้ เห็นชัด จะทำให้เกิดการยอมรับโดยไม่มีข้อขัดแย้งและย...
เข้าดู 9 ครั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเง...
เข้าดู 28 ครั้ง
โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior) หลักสูตรการต่อเชื่อมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยระบบ Industrial 4.0 เมื่อธรรมชาติขอ...
เข้าดู 5 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม 1) เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบ อาการเริ่มป่วยของกิจการจากสัญญาณต่างๆ ทางการเงิน และสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU ...
ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบพิกัดอัตราศุลกากรและการแก้ไขปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SME
นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับ ผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีเพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
ตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดไม่เน้นหนักทางการคำนวณ แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินแ...
เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีด้วยคู่มือปฏิบัติงาน นำคู่มือปฏิบัติงานมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานบัญชีในองค์กร มีคู่มือปฏิบัติงานอยู่แล้ว ปรับปรุงอย่างไรให้ทันต่องานบัญชียุคปัจ...
รู้จักและทำความเข้าใจถึงกระบวนการการรับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทั้งกระบวนการ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมินและนำพาองค์กรธุรกิจเข้าสู่กระบวนการชำระเงินอิเล็กท...
การวางแผนภาษีอากรที่จะให้ได้ผลจะต้องกระทำทันทีที่เริ่มต้นธุรกิจ และต้องกระทำต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
ติวเข้าเรื่องภาษี อัพเดทการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและหลักเกณฑ์สำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงหัวข้ออื่นๆที่สำคัญอีกมากมายที่อยู่ในหลักส...