คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

หลักการและเหตุผล         ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทา...
เข้าดู 9 ครั้ง
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที...
เข้าดู 469 ครั้ง
พบกับการสัมมนา “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่อิมแพค เมืองทองธานีสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ...
เข้าดู 13 ครั้ง
หัวข้อ / ประเด็น 1. ภาพรวมค่าตอบแทนที่ (Compensation)ส่งผลต่อมาตรการ การจูงใจ -     โครงสร้างค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับร...
เข้าดู 2675 ครั้ง
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง...
เข้าดู 1075 ครั้ง
1. กฎหมายแรงงาน คืออะไร ทำไมผู้บริหาร หัวหน้างาน ต้องรู้กฎหมายแรงงาน  ? 2. ผู้จัดการ หัวหน้างาน ไล่พนักงานออก ถ้าถูกพนักงานไปฟ้อง ต้องรับผิดช...
เข้าดู 612 ครั้ง
 หลักการและเหตุผล         ตามในราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธาร...
เข้าดู 2035 ครั้ง
หัวข้อการอบรม หัวข้อวิขาที่ 1   กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐาน             &...
เข้าดู 1424 ครั้ง
หลักการและเหตุผล       OKRs เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก เป็นตัววัดผลเพื่อบอกให้...
เข้าดู 536 ครั้ง
คุณยังทำการตลาดแบบเดิมๆ อยู่อีกหรือ? ในเมื่อกระแสเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากได้ทำลายล้างธุรกิจแบบดั้งเดิมแทบไม่เหลือ ทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็กใช้ไม่ได้อีกแ...
เข้าดู 27 ครั้ง
        การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่...
เข้าดู 32 ครั้ง
      การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูก...
เข้าดู 34 ครั้ง
          คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้...
เข้าดู 31 ครั้ง
กำหนดการสัมมนาวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562เวลา : 09.00-16.00 น. (กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเข้าร่วมสัมมนา) อัตราค่าสัมมนาสมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,06...
เข้าดู 20 ครั้ง
        ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที...
เข้าดู 575 ครั้ง
        ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น...
เข้าดู 479 ครั้ง
         ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงแ...
เข้าดู 532 ครั้ง
   สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน   ผู้ป...
เข้าดู 595 ครั้ง
     ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีค...
เข้าดู 695 ครั้ง
   ¦ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้    ¦ผู้เข้าอบรมสามาร...
เข้าดู 705 ครั้ง
หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจ  และกล้าที่จะปิดการขายด้วยวิถีทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้ยอดขายตามเป้าหมายอย่างมีประส...
เข้าดู 591 ครั้ง
 วัตถุประสงค์   พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย  และ สามารถรักษาลูกค...
เข้าดู 608 ครั้ง
'   สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้...
เข้าดู 924 ครั้ง
? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน ต่อว่าได้อย่าง ง่ายดาย    ในขณะที่บา...
เข้าดู 657 ครั้ง
             หัวหน้าหน่วยงาน   มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น  ยังไม่พอ &...
เข้าดู 708 ครั้ง
กำหนดการสัมมนาวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2562เวลา : 09.00-16.30 น. (กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเข้าร่วมสัมมนา) อัตราค่าสัมมนาสมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,67...
เข้าดู 13 ครั้ง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมการ กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต...
เข้าดู 161 ครั้ง
กำหนดการสัมมนาวันที่ : 29 มกราคม 2562เวลา : 09.00-16.30 น.วันที่ : 30 มกราคม 2562เวลา : 09.00-16.30 น. อัตราค่าสัมมนาสมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 ...
เข้าดู 21 ครั้ง
วิทยากร อาจารย์วิบูลย์ พลพบู   กำหนดการสัมมนา วันที่ : 25 มกราคม 2562 เวลา : 09.00-16.00 น.   อัตราค่าสัมมนา สมาชิกวารสารธรรมนิติ...
เข้าดู 26 ครั้ง
กำหนดการสัมมนาวันที่ : 21 มกราคม 2562เวลา : 09.00-16.00 น. อัตราค่าสัมมนาสมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม ...
เข้าดู 16 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ร่วมงานรับสิทธิ์... ฟรีค่าสมัครเรียนและรับของที่ระลึกมากมาย พร้อมฟรี เรียนภาษา4 สัปดาห์ เมื่อสมัครเรียน 8 สัปดาห์
เรียนรู้เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างจริงจากการทำงาน พร้อมทั้งทำ Workshop ฝึกเขียนจริง
เพื่อเรียนรู้ภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษให้เกาง มีวิชาความรู้ติดตัว
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว...
เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ ในวาระต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน Workshop ฝึกเขียนจริงทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
หลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกี่ยวกับการลงทุนและการเพิ่มพูนผลกำไรในการบริหารงาน
Thai Labor Laws for foreigners (English Language) กฎหมายแรงงานไทยสำหรับชาวต่างชาติ
อาชีพอิสระ: ไกด์นำเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย สนใจมาสมัครอบรมไกด์ ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา