คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน   การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากข...
เข้าดู 1 ครั้ง
  หัวข้ออบรมสัมมนา ​1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา 2) ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด 3) “ยอดขายทะลุเป้า" ต้องรู้หลักจิต...
เข้าดู 1 ครั้ง
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   1)  เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2)&...
เข้าดู 2 ครั้ง
  หัวข้อการสัมมนา    1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ    2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ(Incoterm...
เข้าดู 1 ครั้ง
  วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม  -     การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระด...
เข้าดู 1 ครั้ง
สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER   หัวข้อการบรรยาย 1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิท...
เข้าดู 1 ครั้ง
การจัดมาตรฐานสู่การปฏิบัติ มาตรฐานกลาง เทคนิคการจัดทำมาตรฐานกลาง การพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับบริษัทฯ มาตรฐานพื้นที่ การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็...
เข้าดู 1 ครั้ง
เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน   เนื้อหาการบรรยาย 1)  ...
เข้าดู 1 ครั้ง
หัวข้อการเรียนรู้     เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS)     หน้าที่และคว...
เข้าดู 1 ครั้ง
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set u...
เข้าดู 1 ครั้ง
     ."ถอดรหัสวิธีพรีเซนต์แบบสตีฟ จ๊อบส์ นักพรีเซนต์ไอเดียผู้ยิ่งใหญ่ของโลก"  พบกับ Presentation Like Steve Jobs Workshop -...
เข้าดู 3 ครั้ง
Balanced Scorecard วันอังคาร 29 ตุลาคม 2562 โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพBalanced Scorecard คือระบบบริหาร (ไม่ใช่แค่ระบบการวัดผล) ที่ทำให้องค์กรเ...
เข้าดู 4 ครั้ง
     หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมา...
เข้าดู 8 ครั้ง
หัวข้อเนื้อหา   หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ ·ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน ...
เข้าดู 7 ครั้ง
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิต เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน มีความรู้ในการ...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อข้อสัมมนา ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน· ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน· ...
เข้าดู 16 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี   ภูมิใจเสนอ   โปรโมชั่นแรงๆ แซงสายฝน กับหลักสูตรการประกอบการอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ   ที่นี่ที่เดียวในประเ...
เข้าดู 0 ครั้ง
หัวข้ออบรมสัมมนา ​1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา 2) ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด 3) “ยอดขายทะลุเป้า” ต้องรู้หลักจิตวิ...
เข้าดู 11 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี   ภูมิใจเสนอ   Japanese Cuisine 1 หลักสูตรที่จะสอนเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหุงข้าว...
เข้าดู 1 ครั้ง
เนื้อหาหลักสูตรอบรม (Outline 3 ชม.) Part ที่ 1 - Online marketing ยุค 2019 แตกต่างจากสมัยก่อนอย่างไร - เรียนรู้การเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Website...
เข้าดู 7 ครั้ง
ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)   หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอง และมุม...
เข้าดู 172 ครั้ง
วันที่ 1 (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งอ...
เข้าดู 12 ครั้ง
ระยะเวลาการฝึกอบรม :   1 วัน  (09.00-16.00 น.) TOPICS MODULE 1 : SALES ATTITUDE , CONCEPT & PROCESS – &n...
เข้าดู 7 ครั้ง
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 10.30            บรรยายเรื่อง เรื่องพื้นฐ...
เข้าดู 11 ครั้ง
เป็นหนี้ไม่ต้องอาย อย่าไปก้มหน้า ไม่เกิดประโยชน์ ยืดอกขึ้น สูดลมหายใจให้เต็มปอด แล้วตั้งหน้า ตั้งตา จัดการมันให้ถูกทาง   ✔ วันอาทิตย์ที่ 2...
เข้าดู 14 ครั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ เพื่อให้ผู้...
เข้าดู 10 ครั้ง
หัวข้อการอบรมสัมมนา ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของกา...
เข้าดู 20 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการด้านความเข้าใจต่อลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ท...
หลักสูตรที่กลั่นกรองจากแนวคิด Systems Thinking ของ Peter M. Senge และประสบการณ์การทำงานในเครือ SCG และเครือ Betagro กว่า 18 ปี สนใจติดต่ออ.บุญเลิศ 086-7771833
สิ่งที่สำคัญต่อการสร้างโอกาสในการขาย
ทดสอบประเมินผลรายบุคคล หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (PROFESSIONAL HRD OFFICER) หลักสูตร 1 วัน สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วน...
ท่านทราบหรือไม่ว่า???ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้หรือ สัญญาจ้าง ที่เขียนไม่รัดกุมถ้าถูกลูกจ้างไป...
ถอดบทเรียนจากตัวละครวรรณกรรมสามก๊ก ใช้กลยุทธ์เพื่อการบริหารงาน ให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ