คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรใ...
เข้าดู 26 ครั้ง
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองอย่าง...
เข้าดู 11 ครั้ง
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่...
เข้าดู 18 ครั้ง
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ :ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และ...
เข้าดู 25 ครั้ง
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย...
เข้าดู 9 ครั้ง
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค…การบริการชั้นเยี่ยม… สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกั...
เข้าดู 11 ครั้ง
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION 3 พ....
เข้าดู 17 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารทีมงานขาย สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารทีมงานขายทั้งระบบ - ผู้เข้าอบรมมีทักษะและส...
เข้าดู 10 ครั้ง
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์  หลายองค์กรยังขาดความเข้า...
เข้าดู 17 ครั้ง
นื้อหาหลักสูตร        ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ        ส่วนที่ 1...
เข้าดู 16 ครั้ง
ฟรี!!! สัมมนา "เร่งสปีดธุรกิจสู่ความสำเร็จ" Business Accelerator โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับ...
เข้าดู 5 ครั้ง
เนื้อหาหลักสูตร พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์  C2000DSP Digital Input-Output, Hi-Res ADC, DAC, Hi-Res PWM, eQEP, Real-time monitoring, Int...
เข้าดู 42 ครั้ง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการ...
เข้าดู 4 ครั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นม...
เข้าดู 4 ครั้ง
หากคุณยังใหม่กับการตลาดดิจิทัลหรือนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในวิชานี้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสำรวจผ่านช่องทางดิจิทัลแต่ละช่องเพื่อให้คุณมี...
เข้าดู 1 ครั้ง
  ปัจจุบันความผันผวน ในตลาดหุ้นและตลาดเงินเป็นไปค่อนข้างสูง ทำให้เหล่าบรรดานักลงทุนทั้งหลายทั้งมือใหม่และมือเก่า ต่างก็พากันกังวลกับ...
เข้าดู 102 ครั้ง
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะในการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ มาปรับใช้ในการบริห...
เข้าดู 26 ครั้ง
โดยหลักสูตร  Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้า...
เข้าดู 44 ครั้ง
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขา...
เข้าดู 19 ครั้ง
 หัวข้ออบรม   ความสำคัญของพิกัดศุลกากรและการค้นหาด้วยตนเอง รู้เรื่องการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศด้วย INCOTERMS 2010 ประเภทของค่า...
เข้าดู 6 ครั้ง
หัวข้อการเรียนรู้ เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วน...
เข้าดู 7 ครั้ง
เนื้อหาหลักสูตร        ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ        ส่วนที่ ...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อการอบรม การเสริมสร้างความเข้าใจ“ความสำคัญ“และ“บทบาทหน้าที่“ – “เลขานุการบริหาร4.0″คือใคร –...
เข้าดู 6 ครั้ง
หัวข้อการสัมมนา1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010) รายละเอียดและแนวปฏิบัติ&...
เข้าดู 5 ครั้ง
หลักสูตร ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ…การบริหารการประชุม (Smart Secretary Towards Effective Meeting Management) 15 พ.ค.62 09...
เข้าดู 8 ครั้ง
หัวข้ออบรม ศิลปะการพูดในที่ชุมชน   การขจัดอาการประหม่า การสร้างความมั่นใจในการพูด เทคนิคการเปิดใจผู้ฟัง หลักการวิเคราะห์ผู้ฟัง...
เข้าดู 8 ครั้ง
เนื้อหาการบรรยาย – สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร (ก่อนเริ่ม) – ความหมายและหลักการบริหา...
เข้าดู 9 ครั้ง
เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00 – 16.00 น. การวางกลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective) การสรรหาผู้ขาย (Suppliers/Source...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines) วงจรการบริหาร “การประชุม” ที่มีประสิทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Ma...
เข้าดู 9 ครั้ง
หัวข้ออบรมสัมมนา ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)Topics – ที่มาและความแตกต่างการตลาดในแต่ละยุค – แนวโน้มของการขายแต่ละย...
เข้าดู 6 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะ 1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังใช้จริงๆไม่ได้ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ...
ร่วมงานรับสิทธิ์... ฟรีค่าสมัครเรียนและรับของที่ระลึกมากมาย พร้อมฟรี เรียนภาษา4 สัปดาห์ เมื่อสมัครเรียน 8 สัปดาห์
Thai Labor Laws for foreigners (English Language) กฎหมายแรงงานไทยสำหรับชาวต่างชาติ
การบรรยายเชิงวิชาการด้านกระบวนการคิดและการพัฒนาสมองสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง
มีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้นกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นทีถ้าอยากได้ภาษาที่ 3 เพิ่ม แบบเรียนจริง ใช้จริง ในเวลา 2เดือน หรือ สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาประสบการณ์ให้ตัวเอง เปลี่ยนบรร...
Thai VISA and Work Permit for Foreigners.Our seminar covers the latest, up-to-date, information concerning Immigration issues. Various types of visas will be discussed and, as w...
จบปัญหาอีเมล์ที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างการเขียน E-...
หากท่านสนใจเรียนต่อออสเตรเลียห้ามพลาด สัมมนาฟรีครบเครื่องเรื่องเรียนภาษาและสายอาชีพที่เมลเบิร์น โดย Kangan Institute
เรียนรู้เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างจริงจากการทำงาน พร้อมทั้งทำ Workshop ฝึกเขียนจริง