คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับ...
เข้าดู 25 ครั้ง
หัวข้อเนื้อหา                     การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด  ...
เข้าดู 30 ครั้ง
 การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อส...
เข้าดู 31 ครั้ง
รายละเอียดเนื้อหา หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ -. ...
เข้าดู 26 ครั้ง
ดังนั้นความสำคัญของบทบาทของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน และเพื่อเป็นความอยู่รอดของผู้ขายนั้น แต่ละท่านจะมีกลยุทธ์ และ เทคนิคการขา...
เข้าดู 23 ครั้ง
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถ...
เข้าดู 27 ครั้ง
หัวข้อการอบรม การเสริมสร้างความเข้าใจ“ความสำคัญ“และ“บทบาทหน้าที่“ – “เลขานุการบริหาร4.0″คือใคร –...
เข้าดู 15 ครั้ง
การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที...
เข้าดู 12 ครั้ง
หัวข้อการอบรมสัมมนา ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของกา...
เข้าดู 9 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ 2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอา...
เข้าดู 102 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ 2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอา...
เข้าดู 36 ครั้ง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ  หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอ...
เข้าดู 257 ครั้ง
       การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน      ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจที่ของแต่ละองค์กรจำเ...
เข้าดู 549 ครั้ง
การบริหารจัดการงานคลังสินค้า สำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี        คลังสินค้าถือได้ว...
เข้าดู 651 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ วิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรใ...
เข้าดู 182 ครั้ง
หัวข้ออบรม 1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ                5 ปัญ...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา Module 1  : เจาะลึก…หัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย ...
เข้าดู 36 ครั้ง
วันที่ 1 (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งอ...
เข้าดู 56 ครั้ง
  กำหนดการสัมมนา วันที่ : 24 กันยายน 2562 เวลา : 09.00-16.00 น.   อัตราค่าสัมมนา สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท...
เข้าดู 6 ครั้ง
คนรักไวน์ (WINE LOVERS) ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ มีเสน่ห์ด้วยรสชาติที่ล้ำลึก และแฝงเอกลักษณ์ของความหรูหรา ไวน์มีกรรมวิธีการผลิตจากการหมักบ...
เข้าดู 5 ครั้ง
  25 กันยายน 256209.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)        &nbs...
เข้าดู 54 ครั้ง
22 ตุลาคม 256209.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)             ...
เข้าดู 55 ครั้ง
26 พฤศจิกายน 256209.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)             ...
เข้าดู 43 ครั้ง
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ Professional Receptions Skills   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสร...
เข้าดู 62 ครั้ง
  12 กันยายน 25629.00 – 16.00** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)              &nbs...
เข้าดู 80 ครั้ง
  30 กันยายน 256209.00 - 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)               ...
เข้าดู 60 ครั้ง
23 กันยายน 256209.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)            &n...
เข้าดู 59 ครั้ง
    12 กันยายน 256209.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)         &...
เข้าดู 51 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอง และมุม...
เข้าดู 154 ครั้ง
ISO 45001 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกท่านในองค์กรควรจะคำนึงถึง...
เข้าดู 105 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ
เรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการสำหรับการสื่อสารภายในและการประสานงานในองค์กรยุคใหม่
พัฒนาความสามารถหน่วยงานจัดซื้อให้เป็นนักจัดซื้อมืออาชีพที่มีคุณวุฒิและได้รับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
พบกับ Ron White (Memory Champion) แชมป์ด้านความจำระดับโลก ผู้ทำลายสถิติด้านความจำและได้รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊กหลายรายการ
โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให้เพิ่มขึ้นเหนือคู่แข่งในตลาด
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ
หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION) จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพรา...
ช่วยเสริมสร้างความรู้และศักยภาพความเป็นผู้นำที่รู้ทั้งทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน ...