คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรใ...
เข้าดู 49 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการการบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกร...
เข้าดู 32 ครั้ง
หัวข้ออบรม การบริหารคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า – การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า – การบริ...
เข้าดู 46 ครั้ง
หัวข้อเนื้อหา                     ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา    ...
เข้าดู 16 ครั้ง
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา 1.  การพัฒนาตนเอง • สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ • คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการ...
เข้าดู 17 ครั้ง
หัวข้อการบรรยายและ Workshop แนวโน้มและความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์ Work...
เข้าดู 19 ครั้ง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ  หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอ...
เข้าดู 226 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ วิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรใ...
เข้าดู 110 ครั้ง
หัวข้อการบรรยายและ Workshop แนวโน้มและความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์ Work...
เข้าดู 22 ครั้ง
หัวข้อเนื้อหา                     การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด  ...
เข้าดู 12 ครั้ง
วันที่ 1 (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งอ...
เข้าดู 18 ครั้ง
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา Module 1  : เจาะลึก…หัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย ...
เข้าดู 11 ครั้ง
การบริหารจัดการงานคลังสินค้า สำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี        คลังสินค้าถือได้ว...
เข้าดู 611 ครั้ง
           แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน              ...
เข้าดู 510 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ   วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่า...
เข้าดู 8 ครั้ง
  หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอ...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อการอบรม การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย GEN Y GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล กลยุทธ์กา...
เข้าดู 9 ครั้ง
 หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน  การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโต...
เข้าดู 8 ครั้ง
  ตารางอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดปี 2562   ครั้งที่ 1/62 วันที่ 21 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 5 เมษายน 2562 ครั้งที่ 3/62 วันที่ 11 ...
เข้าดู 8 ครั้ง
  รูปแบบการฝึกอบรม       1)   บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง       2)   กา...
เข้าดู 7 ครั้ง
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ                ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไร...
เข้าดู 9 ครั้ง
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน   การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากข...
เข้าดู 8 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ   วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่า...
เข้าดู 8 ครั้ง
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ   หัวข้อการบรรยาย ละลายพฤติกรรม ICE BREAK ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรใ...
เข้าดู 8 ครั้ง
หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล...
เข้าดู 8 ครั้ง
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท ลงทะเบียน ...
เข้าดู 8 ครั้ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม สามารถเข้าใจแนวทางพิธีการและสัญญาทางการค้า, กลยุทธ์ที่ถูกต้องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และเจรจาการค...
เข้าดู 8 ครั้ง
•ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน •เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีป...
เข้าดู 112 ครั้ง
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อ...
เข้าดู 12 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 เพื่อ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงข่ายและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการ
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่...
อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประ...
ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ใน...
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Logistics Movement Roundtable หัวข้อ Logistics Automation... Now and Next
หลักสูตร การขนส่งสินค้าอันตราย ครั้งที่36 อบรม พร้อมการทำ #Workshop วันที่ 28-29 ต.ค. 59
สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและตลาดแฟชั่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่สำคัญของโลก
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับของเสีย (Defect) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็...