สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

เรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญนั้นจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความสามารถด้าน IT แบบก้าวกระโดดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก Online Onsite เสริมสร้างจินตนาการ และการเรียนรู้เทคโนโลยี
เข้าดู 19 ครั้ง
ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล สอ...
เข้าดู 1143 ครั้ง
เปิดพื้นที่แข่งขันสำหรับ Maker ไทยในการออกแบบและสร้างต้นแบบคอมโพสิทด้วยเทคโนโลยี 3D Printing
เข้าดู 38 ครั้ง
ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอ ไม่ต้องมีพื้นฐานการออกแบบ ก็สร้าง E-Learning ที่คนเรียนตอบโต้กับบทเรียนได้
เข้าดู 31 ครั้ง
Canva Program ช่วยให้การตกแต่งภาพ และกราฟฟิกได้สวยงามขึ้น สะดวก รวดเร็ว และง่ายช่วยให้คุณต่อยอดความคิดสร้างสรรค์งานกราฟิกได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยภาย...
เข้าดู 36 ครั้ง
สำหรับหลักสูตร “การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในก...
เข้าดู 39 ครั้ง
Digital Twin กับการพัฒนางานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมไทย "เข้าใจนิยาม การใช้งาน และการประยุกต์ใช้ Digital Twin กับ HPC"
เข้าดู 51 ครั้ง
ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอ ไม่ต้องมีพื้นฐานการออกแบบ ก็สร้าง E-Learning ที่คนเรียนตอบโต้กับบทเรียนได้
เข้าดู 35 ครั้ง
หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้เด็กได้ปฏิบัติงานจริง ด้วยหลักสูตรที่สนุกสนาน ในการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์
เข้าดู 79 ครั้ง
วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด
เข้าดู 1894 ครั้ง
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ กระบวนการ ข้อมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าดู 112 ครั้ง
การบูรณาการ IT Audit และ General Audit ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบที่ยั่งยืน
เข้าดู 169 ครั้ง
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งทีมบริหารจัดการเหตุการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์จนถึงการกู้คืนระบบกลับคืน
เข้าดู 115 ครั้ง
พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูล พร้อมใช้ ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานตามมาตรฐานและบ...
เข้าดู 118 ครั้ง
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำหน้าที่ในการตรวจติดตามเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ คุ้ม...
เข้าดู 596 ครั้ง