สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ขอเชิญอบรม หลักสูตร Advanced Excel ใช้ฝึกปฏิบัติยังเป็นตัวอย่างที่นำมาจากงานของฝ่าย HR จริงๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลายท่าน สามารถนำตัวอย่างนี้กลับ...
เข้าดู 159 ครั้ง
ขอเชิญอบรมสัมมนา หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (PPT Basic)
เข้าดู 118 ครั้ง
เรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญนั้นจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความสามารถด้าน IT แบบก้าวกระโดดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน Theme เรื่อง
เข้าดู 23 ครั้ง
หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก วัย 7 ปีขึ้นไป * เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน Theme เรื่อง * ภาคภูมิใจในผลงานตนเองที่สร้างสรรค์ขึ้น *...
เข้าดู 16 ครั้ง
วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด
เข้าดู 2762 ครั้ง
ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล สอ...
เข้าดู 1598 ครั้ง
ขอเชิญอบรมสัมมนา หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (PPT Basic)
เข้าดู 118 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร Advanced Excel ใช้ฝึกปฏิบัติยังเป็นตัวอย่างที่นำมาจากงานของฝ่าย HR จริงๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลายท่าน สามารถนำตัวอย่างนี้กลับ...
เข้าดู 159 ครั้ง
CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เปิดรับสมัคร....... หลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน 2566
เข้าดู 71 ครั้ง
เรียนคอมพิวเตอร์ที่ CLEVERKIDS สนุก ได้ความรู้ เก่งรอบด้าน การเรียนการสอนสนุกสนานผ่าน Theme เรื่อง เน้นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ ความ...
เข้าดู 60 ครั้ง
คอร์สเรียนคอมพิวเตอร์หลากหลายสำหรับเด็ก CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
เข้าดู 144 ครั้ง
CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เปิดรับสมัคร.......หลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน 2566
เข้าดู 135 ครั้ง
ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรเบื้องต้น ที่เน้นการสอนให้ผู้เข้าอบรม มีพื้นฐานที่แข็งแรง เข้าใจภาษา swift และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างและใช้ง...
เข้าดู 219 ครั้ง
Cleverkids ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก วัย 7-14 ปี เตรียมความพร้อมให้เด็กด้านเทคโนโลยี
เข้าดู 253 ครั้ง
อบรมการใช้โปรแกรมคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel & Google sheet วันอาทิตย์ 48 ชั่วโมง305.บาท
เข้าดู 413 ครั้ง
เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรอีคอมเมิอร์ช ค่าเรียน 305 มีรอบเช้าและค่ำ โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม้วน บำรุงศิลป์)
เข้าดู 364 ครั้ง
เรียนรู้ เข้าใจการใช้ Canva Program ในการนำเสนองาน และผลงานต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ เป็นอย่างมืออาชีพ
เข้าดู 305 ครั้ง