เรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญนั้นจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความสามารถด้าน IT แบบก้าวกระโดดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกองค์กร ทำการให้ผู้ที่ไม่หวังดีสามารถที่จะโ...
เข้าดู 78 ครั้ง
ภาษา HTML เป็นภาษาดั้งเดิมสำหรับการสร้างเว็บไซต์ ตลอดจนเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดทักษะในการเขียนเว็บแอพพลิเคชันไปยังภาษาขั้นสูงตัวอื่...
เข้าดู 52 ครั้ง
การเขียนแบบนับว่ามีความสําคัญมากสําหรับการผลิต การก่อสร้าง หรือแม้แต่การสร้างแผงวงจรไฟฟ้า เนื่องจากการผลิตหรือการก่อสร้างจะเริ่มต้นได้หลังจากที่แบบ...
เข้าดู 52 ครั้ง
วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด
เข้าดู 1169 ครั้ง
ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล สอ...
เข้าดู 820 ครั้ง
ในการติดตั้งระบบ Unix นั้นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการที่จะต้องดูแลระบบ Unix ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นจะต้องเรียนรู้การเป็...
เข้าดู 105 ครั้ง
ปูพื้นฐานความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยีที่สร้างความมั่นใจก่อนก้าวเข้าสู่สายงานไอทีและครอบคลุมการใช้ชีวิตในยุคดิจิตัลสำหรับบุคคลทั่วไป
เข้าดู 409 ครั้ง
สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีคอมโพสิทชั้นสูง และ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)
เข้าดู 127 ครั้ง
งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับบริษัทผู้ใช้งานระบบ SAP ERP และผู้สนใจ พบกับผู้เชี่ยวชาญจาก 3 บริษัทผู้นำด้านระบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการสนับสนุนและบริหารธุร...
เข้าดู 196 ครั้ง
ในการติดตั้งระบบ Unix นั้น สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งนอกจากผู้ดูแลระบบปฏิบัติการมีความสามารถในการจัดการระบบแล้ว ก็คือ การดูแลความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ใ...
เข้าดู 191 ครั้ง
ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Android ซึ่งทํางานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเล็ตได้รับความนิยมอย่างสูง มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android...
เข้าดู 147 ครั้ง
รร.ฝึกอาชีพ (ม้วนบำรุงศิลป์) ลาดพร้าว71 กทม.เปิดสอนเขียนแอปโมบาย รับสมัคร 1เมย.64 เรียน14 มิย.64 ค่าสมัคร 305.-บาท
เข้าดู 229 ครั้ง
ในปัจจุบันเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น การที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือรับส่งข้อมูลซึ่งก...
เข้าดู 211 ครั้ง
รร.ฝึกอาชีพ (ม้วนบำรุงศิลป์) ลาดพร้าว71 กทม.เปิดสอนเขียนแอปโมบาย รับสมัคร 1เมย.64 เรียน1 มิย.64 ค่าสมัคร 305.-บาท
เข้าดู 270 ครั้ง