สัมมนาฟรี อบรมฟรี 2561 หัวข้อหลักสูตร หัวข้ออบรมอื่นๆ - iliketraining
อบรมในหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ
ร่วมเรียนรู้และ WORKSHOP การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นอย่างถูกหลักการแบบเต็มรูปแบบ 1 วัน สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมรับเกียรติบัตร
เข้าดู 908 ครั้ง
เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ
เข้าดู 9 ครั้ง
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก...
เข้าดู 8 ครั้ง
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมา...
เข้าดู 7 ครั้ง
งานนี้ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Drone ห้ามพลาด!! เป็นสัมมนาที่รวมเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ Drone ในหลากหลายธุรกิจ
เข้าดู 8 ครั้ง
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้...
เข้าดู 379 ครั้ง
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิ...
เข้าดู 456 ครั้ง
1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบ...
เข้าดู 444 ครั้ง
การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั้นสามารถหาได้จากการอ่าน แต่การลงมือ...
เข้าดู 586 ครั้ง
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอย...
เข้าดู 478 ครั้ง
เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น..ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ บุคคลทั่วไป สร้างอาชีพ ...
เข้าดู 8 ครั้ง
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน
เข้าดู 6 ครั้ง
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข...
เข้าดู 9 ครั้ง
นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ...
เข้าดู 10 ครั้ง
แนวทางการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด พร้อมทั้งวางแผนการลงทุน.
เข้าดู 13 ครั้ง