ประเทศเราส่งออกสินค้าหลากหลายรายการและทำรายได้เป็นอันดับต้นๆของรายได้รวมของประเทศ เช่น ส่งออกข้าวสาร ส่งออกยางพารา เป็นต้น หากคุณเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก คุณไม่ควรพลาดงานอบรมมากมายในหมวดหมู่นี้ที่เราได้รวบรวมมาให้คุณในที่เดียว
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล สินค้าได้คุณภาพและปริมา...
เข้าดู 20 ครั้ง
คลังสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หน้าที่หลักคือการรักษาสมดุลระห...
เข้าดู 666 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS พิธีการศุลกากร
เข้าดู 668 ครั้ง
เน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าใจแนวคิด แนะแนวทาง เพื่อการพัฒนา ลดต้นทุน สร้างผลกำไรให้กับองค์กร
เข้าดู 539 ครั้ง
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเ...
เข้าดู 43 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Efficiency and Reliability)ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ...
เข้าดู 24 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 1. มุ่งเสริมสร้างผลผลิต (Productivity)และศักยภาพที่เหนือกว่า(Core Competency)โดยสามารถนำไปใช้ในระดับกลยุทธ์ที่เป็น Action Planของ...
เข้าดู 19 ครั้ง
งานโลจิสติกส์เป็นงานที่มีความท้าทาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์จะทำให้พนักงานทำงานได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อความพึงพอใจของลู...
เข้าดู 264 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช...
เข้าดู 754 ครั้ง
ERP เป็นSoftwareที่ใช้ในการบริหารจัดการ(Manage) ได้ทั้งองค์กร โดยที่มีระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง(Centralized Database System) ทำการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่าง...
เข้าดู 24 ครั้ง
ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้น...
เข้าดู 57 ครั้ง
ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าและจัดส่ง หรือผู้ที่ควบคุมดูแลฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบของการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น
เข้าดู 37 ครั้ง
การทำงานหากการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ จะเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้นย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว...
เข้าดู 1990 ครั้ง
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว แม่นยำ และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภ...
เข้าดู 774 ครั้ง
สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้...
เข้าดู 879 ครั้ง