อบรม 15 มกราคม 2561

ไม่พบประกาศอบรมสัมมนา 15 มกราคม 2561

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้ กล้วยไม้ได้มีโอกาสตั้งตัวและเจริญแข็งแรงดี ก่อนถึงฤดูกาลที่กล้วยไม้จะต้องมีการเจริญช้าลง หรือบางชนิดก็พักตัว
เป็นธุรกิจที่ง่าย และไม่มีความเสี่ยง ร่วมงานกับบริษัทโบรกเกอร์อันดับ 1 รับประกัน 32 บริษัทชั้นนำ มีบริการทั้งจ่ายสด-ผ่อนให้กับลูกค้า และทำเป็นรายได้หลัก-เสริมโดยไม่ต้องลาออกจาก...
เพื่อเปิดโอกาสสู่อาชีพที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) แบบมืออาชีพ เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพนี้อย่างแท้จริง และมีอิสรภาพด้านการเงิน...
A Chance Learning สถาบันอันดับหนึ่งในการสอนผลิตเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี 2545 อีกหลักสูตร Hot ที่เน้นให้คุณได้พัฒนาสูตรเพื่อเพิ่มความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
อบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ (จีน/อังกฤษ) เชียงใหม่ สามารถเป็นไกด์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกลัเคียงที่ติดเขตได้
กลับมาอีกครังสำหรับหลุกสูตร ส้มตำทอด ส้มตำปูม้า-ทะเล-ผลไม้ และไก่ย่างสมุนไพร หากใครสนใจทเธอยินดีที่จะถ่ายทอดวิชาให้
ลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของเลขานุการจ...
ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่การสาธิต ดูแลทุกขั้นตอนการปฏิบัติโดยวิทยากรหลักทุกขั้นตอน