หลักสูตรอบรมสัมมนา วันที่ 25 มกราคม 2561 - iliketraining

อบรม 25 มกราคม 2561

ไม่พบประกาศอบรมสัมมนา 25 มกราคม 2561

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สถาบันอาหารไอทิม เปิดหลักสูตร ปากะศิลป์รุ่นแรก วันที่ 14-16 มีนาคม 2559
1. เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แม้ไม่มีความรู้มาก่อน 2. รู้และเข้าใจ เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
เพิ่มโอกาสในการพูดคุยกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเพียงข้อความในสื่อออนไลน์ และเพิ่มอัตราการขายหลัก
เริ่มต้นจากกิจการเล็กๆ แต่เข้ามาถูกจุด เพราะเป็นเด็กรุ่นใหม่ มีกำลังซื้อและชอบหาซื้อของแปลกใหม่รับประทาน เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แล้วมาประยุกต์สูตรตามความต้องการของผู้บริโภค ประ...
เห็ดเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประชากรโลก ในด้านโภชนาการนั้นเห็ดได้ถูกจัดอันดับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่อุดมไปด้วยโปรตีน
รู้จักกับชนิดผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ และวิธีการบริโภค รวมถึงการปลูกและการดูแลรักษา
อบรมความรู้ในการประกอบธุรกิจประกันภัย พรบ.รถยนต์ กว่า 30 บริษัท แนะนำการทำธุรกิจทั้งแบบ Full time และ Part time
A Chance Learning สถาบันอันดับหนึ่งในการสอนผลิตเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี 2545 อีกหลักสูตร Hot ที่เน้นให้คุณได้พัฒนาสูตรเพื่อเพิ่มความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นธุรกิจ ประกันวินาศภัย และประกันภัยรถยนต์ได้ทันที ประกันภัย พรบ.รถยนต์ ธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยง ทำงานออนไลน์ได้ 24 ชม.