อบรม 16 มีนาคม 2561

A Chance Learning สถาบันอันดับหนึ่งในการสอนผลิตเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี 2545 อีกหลักสูตร Hot ที่เน้นให้คุณได้พัฒนาสูตรเพื่อเพิ่มความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
เข้าดู 522 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มเพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มี คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เพื่อก้าวสู่ความมั่นคงปลอดภัยในระบบข้อมูลสารสนเทศ
การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัตติได้จริง
Start Up ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) หากคุณจะเริ่มต้นธุรกิจความงามแล้วนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือสารสกัดจากสมุนไพลเพื่อใช้ในธุรกิจเครื่องสำอางสารสกัดจ...
ในปัจจุบันองค์กรแต่ละองค์กรมีการแข่งขั้นกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ ตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และอีกหลายๆ ด้านเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า จึงทำให้แต่ละอง...
โครงการ Mini MBA in Hospitality Management เป็นหลักสูตรบริหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยนำศาสตร์ความรู้ทางด้านการบริหารโรงแรมสมัยใหม่ผสมผสานแบบองค์รวมเข้ากับศาสตร์ที่สำคัญในการบริหาร...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น(SIEMENS S7-300)”
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารและลดต้นทุนอย่างมือาชีพ " รุ่น 2 วันที่ 3 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร “Understanding OTDR” รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557