สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แ...
เข้าดู 104 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Logistics & Supply Chain การขนส่งทางเรือและทางอากาศ และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTE...
เข้าดู 361 ครั้ง
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึง...
เข้าดู 216 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) #การทำกิจกรรมฝึกปฏิบ...
เข้าดู 209 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) #เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหาร...
เข้าดู 178 ครั้ง
การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังวัสดุบริการให้กับผู้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการอยู่เสมอ
เข้าดู 112 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพ...
เข้าดู 146 ครั้ง
หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการด้านค่างานขององค์กรและการประเมินค่าเงินของบุคลากร พร้อมทั้งกำหนดระดับค่างานแล...
เข้าดู 168 ครั้ง
Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง
เข้าดู 91 ครั้ง
อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน SMART SUPERVISORY SKILLS #เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และก...
เข้าดู 171 ครั้ง

อบรม 08 กุมภาพันธ์ 2567

การจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หลงทาง และสามารถรักษาจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อนขององค์กรได้ก็คือการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่...
เข้าดู 2658 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
เหมาะสำหรับคนอายุ 25-55 ปี เป็นคนที่รักการเรียนรู้รักความก้าวหน้าและมีประสบการณ์การทำงานจริงในทำงาน มาอย่างน้อย 5 ปี
ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย
ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรง...