สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agree for Purchasing 2024)
เข้าดู 57 ครั้ง
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบ การจัดเก็บในส่วนของกิจกรรมขาเข้า และการหยิบสินค้า บรรจุสินค้า และจัดส่ง...
เข้าดู 115 ครั้ง
Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง
เข้าดู 84 ครั้ง
ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความร...
เข้าดู 86 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน SMART SUPERVISORY SKILLS #เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญ...
เข้าดู 50 ครั้ง
เนื่องจากความรู้ดังกล่าวข้างต้นมีความสำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน ควบคุม และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบพิธีการศุลกากรและช...
เข้าดู 78 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Logistics & Supply Chain การขนส่งทางเรือและทางอากาศ และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTE...
เข้าดู 54 ครั้ง
ในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุ...
เข้าดู 62 ครั้ง
การกำหนดแนวทางการควบคุมและการป้องกันที่เหมาะสมของผู้ประกอบการในการคุ้มครองและดูแลการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ เป็นหน้าที่สำคัญของทุกส่วนงานที่รับผิดชอ...
เข้าดู 55 ครั้ง
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที...
เข้าดู 76 ครั้ง

อบรม มีนาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:บุคลากรด้านธุรกิจที่พัก,บุคลากรทางการศึกษา,ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม,บุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจโรงแรม
เข้าดู 163 ครั้ง
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:บุคลากรด้านธุรกิจที่พัก,บุคลากรทางการศึกษา,ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม,บุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจโรงแรม
เข้าดู 163 ครั้ง
เพิ่มทักษะ Excel ใช้ให้คล่องจนคนรอบข้างตะลึง เพิ่มความมั่นใจ อัพความพร้อม รองรับงานใหม่ ตำแหน่งใหม่
เข้าดู 74 ครั้ง
เปลี่ยนการ เล่น ให้เป็น ทักษะ เรียนเขียนโปรแกรมจากเกมที่น้องๆชอบอยู่แล้วให้เป็นทักษะ สร้างเกมของตัวเอง
เข้าดู 59 ครั้ง
เพิ่มทักษะ Excel ใช้ให้คล่องจนคนรอบข้างตะลึง เพิ่มความมั่นใจ อัพความพร้อม รองรับงานใหม่ ตำแหน่งใหม่
เข้าดู 74 ครั้ง
หลักสูตร 1. ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ Sticker Line 2. สร้างเกมด้วยบล๊อคคำสั่ง Scratch 3. วาดภาพการ์ตูนสามมิติ 3D 4. ตัดต่อวิดีโอ ขึ้น Youtube 5. ผลิตสื่อ...
เข้าดู 163 ครั้ง
เทคนิคการเขียน Work Instruction อย่างมีประสิทธิผล พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ทำไปใช้ได้ผลจริง หลังจากฝึกอบรม
เข้าดู 94 ครั้ง
หลักสูตร 1. ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ Sticker Line 2. สร้างเกมด้วยบล๊อคคำสั่ง Scratch 3. วาดภาพการ์ตูนสามมิติ 3D 4. ตัดต่อวิดีโอ ขึ้น Youtube 5. ผลิตสื่อ...
เข้าดู 163 ครั้ง
เรียนพื้นฐานและทักษะการก้าวนิ้ว เคล็ดลับการวางมือและการเคลื่อนไหว ให้เป็นเร็วให้พิมพ์ได้โดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์
เข้าดู 52 ครั้ง
อาชีพที่สร้างรายได้เหนือความคาดหมาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากเรียนรู้อย่างถูกวิธี
เข้าดู 51 ครั้ง
หลักสูตร 1. ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ Sticker Line 2. สร้างเกมด้วยบล๊อคคำสั่ง Scratch 3. วาดภาพการ์ตูนสามมิติ 3D 4. ตัดต่อวิดีโอ ขึ้น Youtube 5. ผลิตสื่อ...
เข้าดู 163 ครั้ง
อาชีพที่สร้างรายได้เหนือความคาดหมาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากเรียนรู้อย่างถูกวิธี
เข้าดู 51 ครั้ง
หลักสูตร 1. ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ Sticker Line 2. สร้างเกมด้วยบล๊อคคำสั่ง Scratch 3. วาดภาพการ์ตูนสามมิติ 3D 4. ตัดต่อวิดีโอ ขึ้น Youtube 5. ผลิตสื่อ...
เข้าดู 163 ครั้ง
'การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก' เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่ ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเง...
เข้าดู 122 ครั้ง
เรียนพื้นฐานและทักษะการก้าวนิ้ว เคล็ดลับการวางมือและการเคลื่อนไหว ให้เป็นเร็วให้พิมพ์ได้โดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์
เข้าดู 52 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เปิดรับสมัคร...นายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
งานสัมมนาที่รวบรวมกูรูขั้นเซียนคนเดิม เพิ่มเติมพร้อมแฉหมดเปลือกความลับนักลงทุนอสังหาฯ ยุค 2016 งานนี้งานเดียวคุณได้รู้ครบเครื่องเรื่องอสังหาฯ แน่นอน!!
วิเคราะห์ว่าหุ้นอเมริกาตัวไหนน่าสนใจ พร้อมจุดเข้าออก เพื่อให้ท่านรู้จักและเข้าใจตลาดหุ้นอเมริกาก่อนเริ่มลงทุน
หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพดี ตามหลักวิชาช่างที่ดี ตั้งแต่การเริ่มลงมือก่อสร้าง จนถึงก่อนการส่งมอบงานให้กับเจ้าโครงการ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการตรว...
การเรียนรู้หุ้นด้วยพื้นฐานที่ให้ความรู้ทั้งการอ่านงบการเงิน และวิเคราะห์ งบการเงิน รวมถึงเจาะหุ้นให้ถึงแก่นของอุตสาหรรม
สัมผัสตัวจริง เสียงจริง ประสบการณ์จริง จาก กูรูชื่อดังระดับประเทศ 8 ยักษ์ใหญ่ของวงการอสังหาฯและการลงทุน โดยงานจัดขึ้นวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ณ รอยัล พา...
ฉีกตำรานอกกรอบ กับโค้ชเบอร์ 1 เมืองไทย เป็นโค้ชคนแรกและคนเดียวที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับ
ฟรี เปิดรับนายหน้าช่วยขายบ้าน มือสอง และโครงการมือ 1 กว่า 500 รายการ ขายง่ายๆ ไม่ต้องหาทรัพย์เอง แค่พาลูกค้ามาซื้อ รับค่าคอม ????-????%
พร้อมโอกาสการลงทุน ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการฝากประจำอย่างน้อย 3 เท่า