มีค่าใช้จ่าย

การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม

อบรมวันที่ 05 สิงหาคม 2565
จำนวนคนดู 493 ครั้ง
การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม

หลักการและเหตุผล

              การพัฒนาทุนมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานขายทางโทรศัพท์และทีมงานในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการใช้แรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์เพื่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency Based) ให้เกิดทำงานอย่างมีความสุข ทำงานได้สำเร็จร่วมกันมีประสิทธิภาพสูง

เพราะการเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การขายเท่านั้น แต่ในยุคสมัยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนรายวัน การยขายจึงไม่ได้คู่กับแค่การบริการ แต่มากกว่านั้นคือการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลายคนเรียกว่า “ที่ปรึกษาด้านการขาย” ในอาชีพของการเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์นั้น ภาวะความเครียด ความท้อ ความกดดัน มักมาคู่กันเสมอ

ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว และก้าวผ่านทุกอุปสรรคที่ฉุดรั้งการก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้ชนะที่สง่างาม

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร ได้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจ ให้กับตนเองและทีมงานได้

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้บริหาร มองหาตัวอย่างแรงบันดาลใจกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร สามารถเอาความเข้าใจและเทคนิคไปใช้เสริมสร้างกำลังใจ ตนเองและผู้อื่นต่อไปได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน

2. ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสการคิด การพูด การสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น

3. ผู้เข้าอบรม คิดบวกมากขึ้น ทั้งกับปัญหาในการทำงานและมุมมองด้านบวก

4. ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานแบบมืออาชีพ Be Proactive ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ กำลังใจยังเข้มแข็ง

 

หัวข้อที่ใช้ในการบรรยาย

เวลา

หัวข้ออบรม

9.00 – 10.30

Part 1: เปิดใจไปด้วยกัน

 • Ø กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ
 • Ø กิจกรรมเติมใจ เพิ่มไฟในการทำงาน
 • Ø เทคนิคสร้างความสุขในการทำงาน
 • Ø ดึงจุดเด่นของคน จุดแข็งของตนเองมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุขและสำเร็จ
 • Ø หลักการการบริหารคนแบบ “Inspiration Team” ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00

Part 2: การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวก

 • สร้างลักษณะการคิดด้านบวก
 • เรียนรู้ที่จะเล่นและสนุกกับชีวิตการทำงานในทุกสถานการณ์
 • การมองโลก มองตน มองคนในแง่ดี มีได้ไม่ยาก
 • เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
 • กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมและการได้สาระ
 • Ø สรุปประเด็นและตอบคำถาม

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

Part3: สร้างความคิดสร้างสรรค์ “เต็มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”

- จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

- วิธีดึงไอเดียที่แตกต่างและน่าสนใจ

- มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitment)

 

14.30.14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45.16.00

มองไกลไปด้วยกัน (Proactive)

- SMART KPI การกำหนดแผนงานและเป้าหมายของตนเองให้สอดคล้องเป้าหมายขององค์กร

- ตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ

- กรณีศึกษา ลูกค้าเจ้าปัญหา, การปิดการขายแบบยั่งยืน,การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเสียง

- ปิดสัมมนา ด้วยเทคนิคสร้างความรัก ผูกพันองค์กรอย่างยั่งยืน

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การสร้างแรงบันดาลใจการสร้างแรงบันดาลใจ, การบริการ, พนักงานขายทางโทรศัพท์, การพัฒนาความคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ทุกคนได้เข้ารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้และได้นำความรู้ที่ได้ไปดูแลสุขภาพของตนเอง
พลังของบุคลิกภาพ การแสดงออกที่เหมาะสมกับตัวคุณมีอิทธิพลต่อสร้างการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และสร้างความประทับใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ นอกจากนั้นภาพลักษณ์ และบุคลิก...
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ และเป้าหมายขององค์กร
หุ่นสวย สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ รู้หลักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลโภชนาการ ง่ายนิดเดียว
มุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์
พฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลต่อ ความสำเร็จของธุรกิจชนิดที่เรียกว่า “เหนือความคาดหมาย”
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ