มีค่าใช้จ่าย

เคล็ดลับ...เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่

อบรมวันที่ 08 สิงหาคม 2565
จำนวนคนดู 365 ครั้ง
เคล็ดลับ...เลขานุการมืออาชีพ   สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่

หลักการและเหตุผล

              หลักสูตร “เคล็ดลับ...เลขานุการมืออาชีพ  สู่ความเป็นเลิศ  ระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร”  ยุคใหม่  ได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น  เพื่อให้ผุ้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญในตำแหน่งงานเลขานุการ  ในยุคปัจจุบันนี้  อีกทั้ง เพื่อการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดี  และการมีทัศนคติต่อการทำงานในงานด้านเลขานุการ  ซึ่งต้องควรให้ความสำคัญต่อการด้านเอกสาร  การสื่อสารภายใน และภายนอกด้วย  การจัดทำรายงานต่าง ๆ  และเพื่อช่วยเสริมสร้างการวิเคราะห์ระบบงานแต่ละด้าน,  การพัฒนางาน รวมถึงการทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ฝ่ายธุรการมักพบเจอ  อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีป้องกันตและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมืออาชีพ

 

การเสริมสร้างคุณค่าสายงาน “เลขานุการ มืออาชีพ

  1. 1.          ความสำคัญของงานเลขานุการ
  2. 2.          การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีกับงานเลขานุการ
  3. 3.          บทบาทหน้าที่ และ ลักษณะงานเลขานุการ
  4. 4.          แบบทดสอล

หัวข้อการอบรม

เลขานุการระดับผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่  (Assistant to The Executive)

-               ความสำคัญของอาชีพ

-               การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีในสายอาชีพ

-               จรรยาบรรณ และ คุณสมบัติ

-               บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

-               การเตรียมความพร้อม - สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ

 

เสริมสร้างศักยภาพด้วยกลยุทธ์การบริหารระบบงาน (Organization Strategies Towards Competencies)

-               พัฒนาตนเอง      ……….. สร้างสมประสบการณ์ และ พัฒนาบุคลิภาพอย่างมีระดับ

-               พัฒนางาน           ..……… ระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางาน”  (ลำดับความเร่งด่วน/ สำคัญ)

…………ระบบงาน “การนัดหมาย”

…………ระบบงาน “การจัดทำรายงานการประชุม”

-               พัฒนาบุคลากร  ……….. สร้างความประทับใจ ด้วย การสื่อสารที่เกิดผล (โดยเฉพาะทางโทรศัพท์)

-               พัฒนาองค์กร      ……….. ความรับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อสร้าง Teamwork  (By Group Case Study)

 

กลยุทธ์การบริหารปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจในการเผชิญเหตุการณ์ อย่างมืออาชีพ (Stress and Difficult People Management)

-               การร่วมพัฒนาบุคลากรในองค์กร

-               การจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม

-               การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

-               ศิลปะการบริหารความเครียด

-               ทิศทางความก้าวหน้าสายอาชีพ

-               (By Q & A)

 

ระยะเวลาอบรม    1 วัน (6 ชั่วโมง)

คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการมืออาชีพ, เลขานุการ, เลขานุการ, ผู้ช่วยผู้บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การคิดเชิงระบบที่ดี จะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทําการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูล และพัฒนาผลิตผลทา...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เมื่อองค์การรับบุคลากรเข้ามาแล้ว ระบบการดูแลพนักงานใหม่ On boarding และ Mentor เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดูแลรักษาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค...
บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ
ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด...
กิจกรรมเกมส์กระแสเงินสด สู่ความเป็นอิสรภาพทางการเงิน เปิดโอกาสตัวเองเพื่อเรียนรู้การสร้างสินทรัพย์ที่หารายได้ให้เราได้
สร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองและทีมงาน และ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชำระค่าสัมมนาพิเศษา เพียงท่านละ 1,900 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%( สัมมนาออนไลน์ )
ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น