สัมมนาฟรี อบรมฟรี

หลักสูตร "การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม"

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
จำนวนคนดู 340 ครั้ง
หลักสูตร
???????? มาแล้ววว พบกับโครงการอบรมฟรี❗️ Online หลักสูตร "การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม เพื่อเข้าใจหลักการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาโดยใช้กลุ่มเครื่องมือคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิดช่วยแก้ปัญหาในการผลิต และลดต้นทุน ????
.
????หลักสูตร "การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" Online by Google Meet
วิทยากร : ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล
???? วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. @HOST Mahanakorn University of Technology
.
✏️หัวข้ออบรม :
1. ทำความเข้าใจเรื่องแนวคิด และความสำคัญของคุณภาพและ กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิด Plan Do Check Action: PDCA
2. อธิบายความหมาย และ ความสำคัญของคุณภาพ
3. การมองภาพรวมการแก้ปัญหาเชิงระบบ
4. เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools
5. ตัวอย่าง กรณีศึกษาการควบคุมคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
6. สรุปผล และ ตอบข้อซักถาม
.
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจทั่วไป , พนักงานบริษัทด้านอุตสาหกรรม , ผู้บริหาร
.
.
????ลงทะเบียน : https://forms.gle/fSem1btWmF3uTeu87
????รับจำนวนจำกัด???? !!!
--------------------------------------------------------------------------
????092-2464638
ID Line: @muttraining
???? training@mut.ac.th
.
.
.
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
ครอบแก้วช่วยบรรเทาอาการบวม ระงับปวด ปรับเลือดลมให้สมดุล เพิ่มภูมิต้าน ทาน ช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนน้ำเหลือง เช่น ไหล่ติด ปวดเอว ปวดประจำเดือน ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น
ITALIAN WINE & FOOD PAIRING Saturday 30 March, 2019 9.00 – 16.00 Contents - Main Grapes Variety White & Red - Grapes Variety Profile - Main Major Regions of Wines - Food & Wine...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องงานจดหมายเหตุด้านการอนุรักษ์หนังสือและเอกสาร จดหมายเหตุ
เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Logistics & Supply Chain การขนส่งทางเรือและทางอากาศ และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS 2020)
เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์...