มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytics

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 179 ครั้ง
อบรม หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytics
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytics
- รอบที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
ความสำคัญ
     การพัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business & Marketing Analytics ในยุค Digital Communication Disruption จะทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเราจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด,  Business & Marketing Analytics เป็นการวิเคราะห์ในหลายแง่มุม ทั้งด้านลูกค้า สินค้า และคู่แข่ง  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer), พฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย (Customer Persona Target), ลักษณะการซื้อ ,วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และ การวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตลาด ประเมินความเสี่ยง ประเมินผลตอบรับเพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งสามารถทำได้ทั้งผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจหรือขยายธุรกิจออกไปได้มากยิ่งขึ้นด้วย


หัวข้อการอบรม
     1. บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ผู้บริโภคและอิทธิพลสื่อยุค Digital Disruption
     2. วิเคราะห์พฤติกรรม “คน” และลูกค้าเป้าหมาย
     3. จิตวิทยาและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย CPD
     4. รู้จักเครื่องมือการตลาดยุคใหม่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. บรรยายเรื่อง รู้จักหน้าที่และประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารใหม่แห่งยุค 2022
     6. รู้จักประเภทของสื่อดิจิตอลและเข้าใจถึง Data Technology
     7. เจาะลึกและรู้จริงช่วงเวลาและสื่อยอดนิยมสำหรับสร้าง Mention & Engagement
     8. Social Listening Tools เครื่องมือเข้าใจ “ผู้บริโภค” ด้วยการสื่อสารออนไลน์
     9. บรรยายเรื่อง Customer Journey & Digital Touchpoint สื่อสารให้ตรงกลุ่ม
     10. Customer Journey กับบทบาทของนักการตลาดดิจิตอลเพื่อการสื่อสารผู้บริโภค
     11. เรื่องของ Marketing Analytics สำหรับภาคธุรกิจ
     12. ยกระดับแค่คอนเท็นต์ สู่ Content Selling เทรนด์การค้าดิจิตอลยุคใหม่
     13. บรรยายเรื่อง Digital Marketing Trends
     14. 6 Step สำหรับการตลาดดิจิตอล
     15. กลยุทธ์ Motivate Process และปัจจัยการซื้อ
     16. สรุปประเด็น Data Analytics กับบทบาทขั้นพื้นฐานธุรกิจยุคดิจิตอล
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business, กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytic

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดห...
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer)...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ 2.เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ปัญหาตามมาในภายหลัง
เพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018
ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป...
เพิ่มพูลความรู้และเทคนิคงานแม่บ้าน เพื่อปรับใช้กับอาชีพของตน
เรียนรู้ชนิดลูกโป่งทั้งหมด พื้นฐานการมัดลูกโป่งที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่รั่วซึม การจัดช่อลูกโป่งแก๊สสำหรับโอกาสต่างๆ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องเป่าที่สำคัญๆ
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และตัวควบคุม PID ก็เป็นตัวควบคุมหลักในระบบควบคุม (ไม่นับรวมการควบคุมแบบปิด...