สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 2)

อบรมวันที่ 28 เมษายน 2566
จำนวนคนดู 299 ครั้ง
สัมมนาฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 2)

 

รายละเอียด

สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าสัมมนารอบพิเศษ

 • เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน
 • มองเห็นปัจจัยหลัก (หัวใจ) ในการลงทุนอสังหาฯ
 • เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น
 • กรณีศึกษา การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุน อย่างง่าย
 • พบกับผู้เข้าอบรมที่ประสบความสำเร็จเป็นนักลงทุน นายหน้า นักพัฒนาที่ดิน หรือผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
 • จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนท่านเข้าอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินระยะยาว AP101 หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

------------------------------------------

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

 • การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท (Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร, อาคารพาณิชย์, ที่ดินเปล่า) 
 • ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
 • (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน
 • ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor)
 • ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ
 • การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว
 • การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย
 • ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม
 • แนวคิดการจัดการอาคารเก่า
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
 • สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแ...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาจากความเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้ว...
คุณเริ่มฝึกโยคะเมื่ออายุเท่าไหร่ คุณจะสามารถหยุดอายุไว้ได้เท่านั้น
เรื่องราวของความงามแบบจัดเต็ม, ฝึกปฏิบัติเทคนิคผลิตสูตรเครื่องสำอาง
หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพ บุคลิกภาพเปลี่ยนไปดูดีขึ้นหลังจากเข้าคอร์ส ทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ สอนเน้นการเฟ...
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอเชิญร่วมสัมมนาสำคัญนี้ มาฟังให้ชัดๆ กับข้อมูลที่ AREA เพียงแห่งเดียวจะบ...
เข้าใจถึงวิวัฒนาการในสายอาชีพและบทบาทงานฝึกอบรม(Training) สู่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)