มีค่าใช้จ่าย

การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก Cost & Process Awareness for Import-Export

อบรมวันที่ 07 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 436 ครั้ง
การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก Cost & Process Awareness for Import-Export


หลักสูตร :  การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

Cost & Process Awareness for Import-Export

วันที่ 7 มิถุนายน 25ุ67

วันที่ 7 กันยายน 2567

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

* (Sales Terms & Conditions (INCOTERMS 2020) )

    * เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศที่เป็นสากล ประกอบไปด้วย

-       All Mode of Transport เช่น EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU and DDP

-       Water Way Transport เช่น FAS, FOB, CFR and CIF

* (How to Calculate each Terms of Shipment such as AIR, SEA, Courier and Truck)

    * การคำนวณต้นทุนแต่ละเงื่อนไขการขนส่ง เช่น ทางอากาศ เรือ ส่งด่วนและทางบก อาทิ เช่น

-       LCL Shipment (ไม่เต็มตู้สินค้า)    

-       FCL Shipment (เต็มตู้สินค้า)   

-       Consolidated Shipment (การขนส่งร่วม)

* Marine Insurance Regulations, Time Bar and How to do the Claim Process

    * กฏระเบียบการประกันภัย ระยะเวลาที่จำกัด และกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

-       Sum Insured  (ทุนประกัน)             

-       Risks Coverage (ความเสี่ยงที่ควรเลือกเพื่อคุ้มครอง)   

-       Insurance Premium (ค่าเบี้ยประกันภัย)

     - The responsibility of the property during damage incurred in each area 

       (ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในตัวสินค้า หากเกิดความเสียหายขึ้นในแต่ละพื้นที่)

* Workshop Briefly for calculate Freight, Insurance and Duty & Tax

    * ภาคปฏิบัติพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับการคำนวณค่าระวางขนส่ง

  * Q & A (ถาม-ตอบ)

วิทยากร  อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติของบริษัทส่งออก  ผู้รับผิดชอบLogisticบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนักงานธนาคารด้านต่างประเทศ

วิธีการสัมมนา  บรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)

  • อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนา ราคาท่านละ

4,300

301

(129)

4,472

Early Birdชำระล่วงหน้า 5 วัน

4,000

280

(120)

4,160

การชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 148-363-8368

          ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) info.ptstraining@gmail.com

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2   ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

(Professional Training Solution Co.,Ltd)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

www.ptstraining.co.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com


คำค้นประกาศนี้ Tags: การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านส่งออกสินค้า (Export) และการ...
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของ...
หลักสูตร การขนส่งสินค้าอันตราย ครั้งที่36 อบรม พร้อมการทำ #Workshop วันที่ 28-29 ต.ค. 59
เป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล โดยเฉพาะตลาดอาเซียน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มีแนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร
ระยะเวลาการฝึกอบรม 10 ครั้ง (เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) เมื่อสำเร็จการอบรม สถาบันส่งรายชื่อเข้าสอบเพื่อรับบัตรทันที
หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่ง...
ยืนยันหลักสูตร พื้นฐานออกแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ BASIC SOLID WORKS PARTS DESIGN (27 ก.พ. 62) อ.ณภพ
เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ แนวคิด หลักการของการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อนำไปต่อยอดกลยุทธิ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร