มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

อบรมวันที่ 01 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 187 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
- รอบที่ 1 วันที่ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 2 วันที่ 03 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 3 วันที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 4 วันที่ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 5 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 6 วันที่ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
ราคา 2300 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น. รูปแบบ Zoom *** 


> สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Beginning Course)

> สำหรับหัวหน้างานจัดซื้อ ที่ต้องการระบบงานจัดซื้อเอาไปใช้งาน (Purchasing System)

> สำหรับผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการรู้ว่าจะเอางานจัดซื้อมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร (Purchasing Benefit)


งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ เพราะถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญมากใน Logistic System

ถ้าเราพิจารณาจากเนื้องานแล้ว จะเห็นว่า งานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม (ต้องรู้เรื่องการผลิต) งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

แล้วยังต้องมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงอีก ซึ่งได้แก่ เทคนิคการจัดซื้อ / หน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ : การต่อรองกับ supplier , การทำ Cost Deduction, การทำ Alternative Source / เครื่องมือในงานจัดซื้อ (Purchasing Tooling)

เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบงานจัดซื้อ จะต้องมีความรู้ในงานจัดซื้ออย่างครบถ้วน และยังต้อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นให้ได้ และจะต้องไม่กลายเป็นจัดซื้อแบบตรายาง (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)


 ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี และจะทำอย่างไร ให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน ทำงานได้ตามที่คาดหวัง (สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ดีเยี่ยมได้อย่างไร)

การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือเอาเจ้าหน้าที่เก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ จะเป็นทางเลือกที่ง่ายและเร็วที่สุด


 ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้น งานจัดซื้อ ได้อย่างมืออาชีพ :

> ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด

> ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ

> ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR , QS , ISO) / BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP / MRP)5 หัวข้อสำคัญที่ผู้เรียนจะได้รับ :


 1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

 > เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

> หลักการเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing) P/S/B

> แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept ) 6R


 2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

 > การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

> การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

> การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

> การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

> การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)


3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

 > การติดตามงาน (Follow up Order)

> พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

> การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control)

> การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)

> การใช้ Package Program for Purchasing Job (ERP/MRP)


4. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

> Ethics ถือเป็นกุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ


5 .แนวคิดและวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> การบริหาร Supplier เช่น Supplier ต่างประเทศ และในประเทศ

> การบริหาร กับหน่วยงานภายใน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา แผนกช่าง/วิศวกรรม แผนกบัญชี

> การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
บำบัดโรค ดูแลสุขภาพตัวเอง ศาสตร์ที่เป็นเลิศของการบำบัดอาการปวด ต้นตำรับของการครอบแก้ว
ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะของผู้จัดการในยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในบทบาทใหม่ที่ท้าทายขึ้น เข้าใจหลักการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของทีม
เน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพสู่ความสำเร็จและยั่งยืน" วันที่ 9 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการองค์ความรู้ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่อยู่ภายในองค์กร ในเอกสารต่าง ๆ ภายในองค์กร และภายในตัวของพนั...
สูตรไหนๆใช้เท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจเสียที งั้นทำใช้เองเลยดีกว่า! มาฝึกทำผลิตภัณฑ์ประทินผิวไว้ใช้เองได้ง่ายๆ กับคอร์สอบรมฟรีจาก GN Beauty Center
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...