มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM

อบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM
- รอบที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
     การสร้างฐานลูกค้าและความจงรักภักดีในโลกธุรกิจการค้า ทุกวันนี้แตกต่างออกไปจากช่วงเวลาที่ผ่านมา, เห็นผลคือมาเราได้ใช้ Data-Driven Customer แล้วนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “พฤติกรรมลูกค้าไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์มากเท่าเดิม” จึงเป็นเรื่องยากที่ทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย จะรังสรรค์กลยุทธ์อันทรงคุณค่าเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มีความ Royalty ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยง (E)-CRM เป็นตัวหลักของการสร้างโอกาสทางการค้า
วัตถุประสงค์
     เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์วิธีการตลาดเข้าสู่การขายให้มีความยั่งยืน ด้วยการออกแบบ Royalty and (E)-CRM เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเรายาวนานที่สุด ด้วยการประยุกต์ศาสตร์นวัตกรรมข้อมูลและการค้าสมัยใหม่ เติมเต็มและให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุค “คนไร้แบรนด์”


หัวข้อการอบรม
เวลา 09.00 – 10.30    บรรยายเรื่อง วิจัยตลาด สำรวจพฤติกรรมลูกค้าด้วย MarTech
                                  ความสำคัญของ MarTech ในการสำรวจพฤติกรรมลูกค้า
                                  พัฒนากระบวนการ (E)-CRM ตอบโจทย์ตลาดยุคดิจิตอล
                                  เทคนิคเชิงลึก (E)-CRM สร้างฐานการขาย “แม้จะยังไม่ใช่ลูกค้า”
เวลา 10.30 – 10.45    พัก 15 นาที
เวลา 10.45 – 12.00    บรรยายเรื่อง แนวทางพัฒนา Royalty-Advocacy ทางดิจิตอล
                                  ธุรกิจค้าปลีก Omni-Channel ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
                                  เทคนิคการใช้ Digital TouchPoint เพื่อ (E)-CRM มากกว่าเน้น Engagement
                                  กระบวนสร้างการรับรู้เชื่อมโยงเข้าฐานระบบ (E)-CRM
เวลา 12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30    บรรยายเรื่อง ความคุ้มค่าการลงทุนด้าน Royalty
                                  Royalty Programs ที่มากกว่าแค่แคปเปญการตลาดในยุคปัจจุบัน
                                  การคำนวณโครงสร้าง Royalty Expansion  
                                  การสร้าง Royalty Programs จาก Customer Behavior
เวลา 14.30 – 14.45    พัก 15 นาที
เวลา 14.45 – 16.00    บรรยายเรื่อง เชื่อมโยงกลยุทธ์ CPD สู่ Journey เพื่อสร้าง Royalty
                                  องค์ประกอบการวิเคราะห์ CPD ชั้นเลิศในยุคออนไลน์สร้างการตัดสินใจ
                                  การใช้ MarTech เพื่อคัดสรรค์ Royalty ตรงใจลูกค้าก่อนดำเนินงาน
                                  เฝ้าติดตามและประเมินผลงานด้วยอไจล์ จากข้อมูล Customer Analyticsสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย, กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E), แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM, Royalty and (E)-CRM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ 2.เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ปัญหาตามมาในภายหลัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเจรจาต่อรองในการขาย” รุ่นที่2 วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ในปัจจุบัน HR ต้องเข้าใจผลกระทบจากความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความไม่ชัดเจน (Ambiguity) ของโลกยุคใหม่ หรือ VUCA World ยิ่งไปก...
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติลดปัญหาสิว, ผิวแพ้ง่าย,รอยด่างดำ ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์
หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการส...
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอ นา มัยและความปลอดภัย ได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ต้นปี 2556 ถึงฉบับล่าสุด ที่มีการประกาศใช้
การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือก...