มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytics

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 107 ครั้ง
อบรม หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytics
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytics
- รอบที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
ความสำคัญ
     การพัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business & Marketing Analytics ในยุค Digital Communication Disruption จะทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเราจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด,  Business & Marketing Analytics เป็นการวิเคราะห์ในหลายแง่มุม ทั้งด้านลูกค้า สินค้า และคู่แข่ง  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer), พฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย (Customer Persona Target), ลักษณะการซื้อ ,วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และ การวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตลาด ประเมินความเสี่ยง ประเมินผลตอบรับเพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งสามารถทำได้ทั้งผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจหรือขยายธุรกิจออกไปได้มากยิ่งขึ้นด้วย


หัวข้อการอบรม
     1. บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ผู้บริโภคและอิทธิพลสื่อยุค Digital Disruption
     2. วิเคราะห์พฤติกรรม “คน” และลูกค้าเป้าหมาย
     3. จิตวิทยาและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย CPD
     4. รู้จักเครื่องมือการตลาดยุคใหม่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. บรรยายเรื่อง รู้จักหน้าที่และประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารใหม่แห่งยุค 2022
     6. รู้จักประเภทของสื่อดิจิตอลและเข้าใจถึง Data Technology
     7. เจาะลึกและรู้จริงช่วงเวลาและสื่อยอดนิยมสำหรับสร้าง Mention & Engagement
     8. Social Listening Tools เครื่องมือเข้าใจ “ผู้บริโภค” ด้วยการสื่อสารออนไลน์
     9. บรรยายเรื่อง Customer Journey & Digital Touchpoint สื่อสารให้ตรงกลุ่ม
     10. Customer Journey กับบทบาทของนักการตลาดดิจิตอลเพื่อการสื่อสารผู้บริโภค
     11. เรื่องของ Marketing Analytics สำหรับภาคธุรกิจ
     12. ยกระดับแค่คอนเท็นต์ สู่ Content Selling เทรนด์การค้าดิจิตอลยุคใหม่
     13. บรรยายเรื่อง Digital Marketing Trends
     14. 6 Step สำหรับการตลาดดิจิตอล
     15. กลยุทธ์ Motivate Process และปัจจัยการซื้อ
     16. สรุปประเด็น Data Analytics กับบทบาทขั้นพื้นฐานธุรกิจยุคดิจิตอล
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business, กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย Business Analytic

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
หลักสูตรที่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้สนใจในธุรกิจโรงแรม จะได้เรียนรู้หลักการจัดการบริหารทุกภาคส่วนของโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์
ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก และเป็นผู้ส่งออกอาหารชั้นนำของโลก จึงควรตระหนักและตื่นตัวในการศึกษาวิจัยร่องรอยการใช้น้ำในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อกา...
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่า...
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จับตากับทุกสถานการณ์ เมื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมร่วมเสวนาแนวทางขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตาม...