มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER) - Online Class

อบรมวันที่ 22 สิงหาคม 2566
จำนวนคนดู 263 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER) - Online Class
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER) - Online Class
- รอบที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

       *** ยืนยันจัดอบรม 21 เมษายน  2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom *** 
         บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นเพียงผู้สนับสนุนภารกิจประจำวันของผู้บริหารนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มของบทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพยุคใหม่นั้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับงานสนับสนุนและการประสานงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการยังต้องสามารถแก้ไขจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในหลายๆ ครั้งต้องสามารถเป็นตัวแทนผู้บริหารได้ ซึ่งการวางตัวอย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดี ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังต้องสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ดังนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่ จึงต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านการจัดการบริหารงาน การบริหารจัดการตนเอง เพื่อความสำเร็จในการเป็น “สุดยอด....เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ” ที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

     2.เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการอย่าง มืออาชีพ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับงานและการวางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันหัวข้อการสัมมนา

          1.สุดยอด....ของเจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ

          2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ

                        - คุณสมบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

                        - บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

                        - คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

          3.หลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในการส่งเสริมสนับสนุนงานเจ้านายที่มีประสิทธิภาพ

                        - การวิเคราะห์การทำงานให้ได้ผลงาน

                        - การสำรวจการสูญเสีย การสิ้นเปลืองการทำงาน

                        - การปรับปรุงานการทำงานอย่างเป็นระบบ

          4.ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

                        - องค์ประกอบการบริหารงานเอกสาร

                        - ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

                        - การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

          5.การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในงานธุรการ

                        - การติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน

                        - การเขียนบันทึก รายงานและเอกสารงานเขียนต่างๆ

          6.การใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรับการบริการที่ประทับใจ

                        - มารยาทในการใช้โทรศัพท์

                        - การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจและกิจกรรมในงานธุรการ

                        - ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ในการทำงาน

          7.การบริหารเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา และการปรับปรุงงาน

                        - วิธีการใช้เวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของงานธุรการ

                        - การแก้ปัญหาและอุปสรรคของานกับการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ

                        - การใช้เวลากับการสร้างความประทับใจกับผู้มาติดต่อ

          8.ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ, SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER, อบรม SUPER ADMIN, อบรมหลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ, อบรม เจ้าหน้าที่ งานธุรการอาชีพ, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบลายทองแดงของวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board ; PCB) เป็นงานที่สำคัญมาก แต่ภาคอุตสาหกรรมก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญ เพราะคิดว่าเป็นก...
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกลงกินเนสบุ๊คถึง 3 ท่าน!!! ทั้งแชมป์ความจำ แชมป์คำนวณเร็ว และแชมป์อ่านเร็วที่สุดในโลก ผู้คิดค้นระบบเร่งศักยภาพการเรียนรู้ ซึ่งได้รับกา...
Flexible Packaging จะมีแนวทางการรีไซเคิลอย่างไร เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้การรีไซเคิลง่ายขึ้น
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดและการประเมิน ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
เคล็ดลับดูแลตัวเองด้วยหลักโภชนาการ อยากลดห้ามพลาด เลือกได้ 1 รอบ (บรรยายสดผ่าน zoom online เท่านั่น
การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่...
กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ...