มีค่าใช้จ่าย

Mindset สำหรับหัวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อบรมวันที่ 05 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 210 ครั้ง
Mindset สำหรับหัวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1. เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Mindset - Growth Mindset ยอมรับพลังด้านบวก พร้อมปิดกั้นพลังด้านลบ

2. เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจทั้งของตนเองและทีมงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและได้ประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้น

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=66080

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา  

คำค้นประกาศนี้ Tags: mindset, หัวหน้า, แรงจูงใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (R...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ทดสอบประเมินผลรายบุคคล หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators—KPIs แนวทางในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) การกำหนด Corporate KPIs ด้วย X-Matrix ของ Hoshin Kanri เทคนิ...
เปลี่ยนพลังทางความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนา และรับความรู้พร้อมคำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ
จอง 2 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ 3,500 บาท องค์กรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้นโยบายการปฏิบัติการจ่ายค่า...
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่งยิ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและกฏหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารวินัยอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับสถานประกอบการ คุณมีแล้วหรือยัง❓ “Food Safety for Food Service” ✅ หลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย...