มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 51 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


" การเขียนแผน เพื่อจัดทำรายงานด้าน HR

ผ่านมุมมองจาก Professional HR "

 

หลักการและเหตุผล

      เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นก็คือ ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร

       Professional HR หลาย ๆ ท่านอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เป็น Business Partner ขององค์กร นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่าง ๆ ของ Business Partner แล้ว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ แนวคิด ผ่านรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเกี่ยวกับ Performance, มิติเกี่ยวกับ Cost, มิติเกี่ยวกับ Quality, มิติเกี่ยวกับ Engagement

       ดังนั้นผู้บริหารทุกหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ ตรวจสอบและติดตาม (monitor) HR reports, KPIs, เช่น Turnover Rate, Talent Matrix, Engagement Rating เพื่อการตัดสินที่สำคัญทางธุรกิจKey Contents

♟ อะไรคือการจัดทำ HR Dashboard และ HR Report แบบมืออาชีพ

♟ เขียนรายงานด้าน HR อย่างไรให้สมกับเป็น Business Partner

♟ การจัดเตรียมและบริหารข้อมูล HR ที่ดี ก่อนจะนำไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

♟ โครงร่าง และการจัดทำ HR Reports อย่างเป็นขั้นตอน

♟ 7 HR Metrics / Reports ที่สำคัญทางธุรกิจและคน HR ต้องรู้ พร้อม วิธีการคำนวณ

♟ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน HR (HR Analytics) ผ่านมุมมองในมิติต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างสูงสุด

♟ ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงานด้าน HR ที่ดี

         

Key Benefits

  1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Reports ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร

  2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่าง ๆ ได้ที่ HR ควรสังเกตเห็น

  3. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่าง ๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Reports ที่ดี

  4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Reports ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริง


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/812/hr-reports-as-a-tool-to-optimize-business-performance/

 

วิทยากร
ดร.ธานินทร์ สุวงค์วาร
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้อำนวยการ Learning & Development บริษัท PricewaterhouseCoopers Ltd
- ผู้อำนวยการ (Vice President) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ธนาคารเอเชีย
- ผู้อำนวยการฝึกอบรม บริษัท GE Capital (Thailand) จำกัด
- อาจารย์พิเศษ NIDA จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร HR, อบรม HR, อบรม ทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์, สัมมนา HR, หลักสูตรฝึกอบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำต่างๆ ให้เข้ากับองค์กรตนเอง
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยาบุคคลควรเข้าใจ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้ง Update...
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับองค์กรของบริษัทเอกชนและองค์กรอื่นๆใน วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2564นี้ ดังนั้นเจ้าของกิจการ...
หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมในภาคใต้ สามารถบริหารจัดการโรงแรมในทุกภาคส่วนอย่างมืออาชีพ ในทุกสถานการณ์
มาเรียนรู้เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ สร้างเสน่ห์ให้คุณและธุรกิจ ในหลักสูตร "คนรักไวน์" Wine Lover
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL” รุ่นที่ 3
OTDR (OpticalTime Domain Reflectometer) เป็นเครื่องมือวัดทางแสงที่สำคัญมากสำหรับงานทางด้านโครงข่ายเส้นใยนำแสง(Optical Network) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยในการวิเคราะห์ค่าพ...