มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรออนไลน์ : (Sales & Marketing Strategy for B2B) กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร

อบรมวันที่ 13 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 133 ครั้ง
หลักสูตรออนไลน์ : (Sales & Marketing Strategy for B2B) กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร

Sales & Marketing Strategy for B2B
หลักสูตรออนไลน์ : กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) "เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด

ด้วยการใช้กลยุทธ์นำ"

 

หลักการและเหตุผล

   การขายสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) ในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นทั้ง Online & Offline ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว หากแต่ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เองทางสถาบันได้พัฒนาหลักสูตร “การสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ” (Sales and Marketing strategy for B2B)

      เป็นหลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้บริหารการตลาด ผู้บริหารทีมขายและผู้ที่สนใจได้เรียนองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่งการระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้า โดยการอบรมนั้นจะมีการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเป็นช่วง ๆ เพื่อสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปฏิบัติได้ทันที


Key Contents

♟ ภาพรวมทางการตลาด

♟ Branding VS Marketing VS Selling Strategy

♟ 3 ประเด็นสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ต้องรู้ : ลูกค้า,​ สินค้า และคู่แข่ง

♟ การเลือกและระบุกลุ่มเป้าหมายที่สร้างยอดขาย

♟ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitors analysis)

♟ การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า (Buying factors analysis)

♟ กลยุทธ์การรักษาและขยายฐานลูกค้า (Retention & Acquisition Strategy)

♟ การวิเคราะห์จุดขายของสินค้าและบริการ  : กิจกรรม Workshop

♟ การแสวงหาโอกาสทางด้านการขายและการตลาด (Finding selling and Marketing opportunity) : กิจกรรม Workshop

♟ การสร้างกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด (Building Selling & Marketing strategy) : กิจกรรม Workshop

♟ กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy 4 P’s)

  • การสร้างจุดขายให้กับตัวสินค้า

  • กลยุทธ์ราคาและการกำหนดราคาให้ขายได้และกำไรสูงสุด (Pricing strategy)

  • Omni channel

  • จัดโปรโมชั่นอย่างไรให้โดยใจกลุ่มเป้าหมาย

Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้บริหารทีมขายสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้อย่างเหมาะสม

  2. เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารยอดขาย อีกทั้งยังทราบแนวทางต่าง ๆ ในการรักษาฐานลูกค้ารวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

  3. สามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าและคู่แข่ง รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดได้อย่างลึกซึ้ง

  4. เมื่อจบหลักสูตรผู้อบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้ทันที


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/818/sales-amp-marketing-strategy-for-b2b/

 

วิทยากร
อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การบริหารทีมขาย การตลาด การเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มามากกว่า 17 ปี

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้จัดการเขตและผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)ฅ
- Project Leader บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ฯลฯ
- ผู้เขียนหนังสือ พิชิตยอดขายขั้นเทพ, Being a Negoteato


คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การขาย, อบรม Sales, อบรม การตลาด, หลักสูตร การตลาด, ฝึกอบรมการตลาด B2B

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ทำให้พนักงานขายทั้งเก่าและใหม่ ได้ใช้เครื่องมือทางการตลาดและสามารถนำมาสร้างบทการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และสามารถว...
หลักการและเหตุผล ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ. แต่มีเพียงผู้ประกอบการที่พร้อมก้าวข้ามสู่บทบาทของการเป็นนักธุรกิจเพียงจำนว...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
มาร่วมฟังแนวทางการเริ่มต้นทำธุรกิจร้านออนไลน์และเทคนิคทำอย่างไรให้ขายดี
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เข้าใจถึงความสำคัญของการนำเสนอ เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล