สัมมนาฟรี อบรมฟรี

Samsung life : Business partner

อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 16 ครั้ง
Samsung life : Business partner

หากพูดถีง Samsung คุณนึกถึงอะไรบ้าง........ยังมีอีกหลากหลายธุรกิจ ของ มหาอาณาจักรซัมซุง ที่คุณยังไม่รู้จัก 

รู้จักเราให้มากขึ้น เพื่อความมั่นใจ และร่วมเติบโตไปกับเรา 

วันนี้ มหาอาณาจักรยักษ์ใหญ่ระดับโลก กำลังมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้ทุกท่าน

เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ !!!!

เปิดใจ เปิดโอกาส สร้างความก้าวหน้า เติบโต ไปด้วยกัน

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, แนะนำอาชีพ, รายได้, ก้าวหน้าเติบโต, แนะนำธุรกิจ, ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวหน้างาน มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) #เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เ...
Update หลักสูตรอบรมด้านต่างๆ สำหรับพภาคอุตสาหกรรม ปลายปี 2563 ก้าวๆไปข้างหน้าให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน
ให้บริการตรวจหรือให้บริการรักษาคนไข้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆหรือมีความประสงค์ที่จะขอใช้บริการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation) การศึกษาดูงานการบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้า Workshop: ระบบการเรียนรู้การบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟ และระบบอาณัติสัญ...
ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด มีความเข้าใจข้อกำหนด มีความพร้อมในการทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ ISO14001:2...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร แบบ HORENSO ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น “นักวางแผนการตลาดและธุรกิจคือดิจิตอล เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวการนำเครื่องมือทางด้าน Big Data และ เครื่องมือการตลาดออนไลน...
ทราบแนวทางประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร