มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4

หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4
(Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • การออกแบบสถานีรถไฟและมาตรฐานการออกแบบ
  • กรณีศึกษาการออกแบบสถานีรถไฟในต่างประเทศและประเทศไทย
  • การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี
  • กลไกการพัฒนาและกรณีศึกษา การทำ TOD ในต่างประเทศและประเทศไทย
  • กรณีศึกษา TOD ในต่างประเทศและประเทศไทย
  • การศึกษาดูงานการออกแบบสถานีรถไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://career4future.com/rsd

คำค้นประกาศนี้ Tags: railway, TOD, ระบบราง, ออกแบบสถานี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันการขนส่งหรือนำสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่งสินค้ามีทั้งรถของบริษัทเอง และรถที่ให้บริการจากภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรล...
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจ...
สถานการณ์พลังงานประเทศไทย เราจำเป็นต้องรู้ให้ทัน!!! เพื่อปรับตัวและใช้พลังงานในทิศทางใด
สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเ...
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล...
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างแน่นอน (ฉบับใช้งานจริง)
เน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่า...
(ผู้ประกอบการ) จะต้องส่งออกให้ได้ด้วยตนเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเด็ดขาด เพื่อให้สินค้าเกิดการเติบโตอย่างแท้จริง