มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 26 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
- รอบที่ 1 วันที่ 01 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 02 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 02 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 01 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 02 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย
ราคา 3300 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

                                                                                                                                     หลักการและเหตุผล

           นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ และยังได้เพิ่มเติม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistic และ Environment เข้าไปด้วย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ ถือเป็นเทรนของโลก ที่นักจัดซื้อรุ่นใหม่จะต้องรู้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

        งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐาน ที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญมาก ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ

       เพราะงานจัดซื้อ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ : งานบัญชี (Invoice/VAT) / งานวิศวกรรม (ต้องรู้ทางด้านเทคนิค) / งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) / งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Controller) / งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

       และผู้ที่ทำงานจัดซื้อ จะมีหน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้อีก ที่ได้แก่ : การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) , การเจรจาต่อรอง (Negotiation) , การลดต้นทุน (Cost Deduction) , การทำ Alternative Source , การสร้างเครื่องมือเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Tooling)

       ทั้งหมดนี้ จำเป็นมาก สำหรับผู้ที่จะมาทำงานจัดซื้อ จะต้องรู้ และเข้าใจ และยังต้องสามารถที่จะประสานงาน / สนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ด้วย และจะต้องไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายางด้วย (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)

      ผมเชื่อว่า ผู้บริหาร และเจ้าขององค์กรทุกท่าน มีความคาดหวังให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน มีความรู้ในเรื่องทั้งหมดนี้

      เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการนี้ เราจึงได้จัดทำหลักสูตร ที่จะให้ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อ และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อด้วย

      โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า นักจัดซื้อมืออาชีพ + โลจิสติกส์ และสิ่งแวดล้อม (Professional Purchaser + Logistic & Environment )


วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถเริ่มต้นงานจัดซื้อ ได้ครบในทุกมิติ

 • ได้เรียนรู้และเข้าใจใน หลักการพื้นฐานเพื่องานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด
 • ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistic & Environment
 • ได้รับ Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้เลย จากผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System : ISO / Be QMR / Tax Privilege : BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP , MRP, ROP)


การอบรมนี้ จะมี 5 หัวข้อสำคัญๆ และ 4 Exercise ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ที่ได้แก่


1. แนวคิดใหม่ของงานจัดซื้อ (New era of Purchasing)

 • เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)
 • เราเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม (We care Environment)
 • เราเป็นผู้สนับสนุน (We are supporter)
 • หลักการพื้นฐานเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing : P-S-B)
 • แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Guideline : 6R)

 2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main duty of Purchasing)

 • การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)
 • การอนุมัติผลิตภัณฑ์ (Product Approval)
 • การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
 • การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)
 • การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)

3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

 • การติดตามงาน (Follow up Order)
 • การควบคุมคำสั่งซื้อ และตรวจสอบการใช้ (Order Controller & Usage Monitoring)
 • พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)
 • การบริหารปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller : ROP/EOQ)
 • การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยใช้ Package Program (ERP/MRP)

4. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

 • Ethics ถือเป็นกุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ

5. แนวคิด และวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ :

 • การบริหารคู่ค้า (Supplier Management)
 • การจัดซื้อให้กับโรงงาน (Factory Supply)
 • การสัมภาษณ์งาน เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จัดซื้อสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, อบรมจัดซื้อ, งานจัดซื้อ, อบรม จัดซื้อมือใหม่, อบรม online, อบรมออนไลน์ จัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คอร์สอบรมหลักสูตร ISO 14001:2015 Requirement Environmental System (1 วัน)
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการมีจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) ค้นพบเทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า เสริมเทคนิคการขายส...
เป็นหนี้ไม่ต้องอาย อย่าไปก้มหน้า ไม่เกิดประโยชน์ ยืดอกขึ้น สูดลมหายใจให้เต็มปอด แล้วตั้งหน้า ตั้งตา จัดการมันให้ถูกทาง
สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน
สามารถจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร
นำ จะต้องมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน เพื่อช่วยให้ทีมมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และมุ่งมั่นในการทำงาน
ฝึกปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เชิงลบต่างๆ
การเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สุดยอดกลยุทธ์การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 360 องศา สำหรับผู้บริหาร”