มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

อบรมวันที่ 02 สิงหาคม 2567
จำนวนคนดู 123 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
- รอบที่ 1 วันที่ 01 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 02 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 02 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 01 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 02 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย
ราคา 3300 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

                                                                                                                                     หลักการและเหตุผล

           นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ และยังได้เพิ่มเติม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistic และ Environment เข้าไปด้วย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ ถือเป็นเทรนของโลก ที่นักจัดซื้อรุ่นใหม่จะต้องรู้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

        งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐาน ที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญมาก ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ

       เพราะงานจัดซื้อ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ : งานบัญชี (Invoice/VAT) / งานวิศวกรรม (ต้องรู้ทางด้านเทคนิค) / งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) / งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Controller) / งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

       และผู้ที่ทำงานจัดซื้อ จะมีหน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้อีก ที่ได้แก่ : การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) , การเจรจาต่อรอง (Negotiation) , การลดต้นทุน (Cost Deduction) , การทำ Alternative Source , การสร้างเครื่องมือเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Tooling)

       ทั้งหมดนี้ จำเป็นมาก สำหรับผู้ที่จะมาทำงานจัดซื้อ จะต้องรู้ และเข้าใจ และยังต้องสามารถที่จะประสานงาน / สนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ด้วย และจะต้องไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายางด้วย (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)

      ผมเชื่อว่า ผู้บริหาร และเจ้าขององค์กรทุกท่าน มีความคาดหวังให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน มีความรู้ในเรื่องทั้งหมดนี้

      เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการนี้ เราจึงได้จัดทำหลักสูตร ที่จะให้ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อ และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อด้วย

      โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า นักจัดซื้อมืออาชีพ + โลจิสติกส์ และสิ่งแวดล้อม (Professional Purchaser + Logistic & Environment )


วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถเริ่มต้นงานจัดซื้อ ได้ครบในทุกมิติ

 • ได้เรียนรู้และเข้าใจใน หลักการพื้นฐานเพื่องานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด
 • ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistic & Environment
 • ได้รับ Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้เลย จากผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System : ISO / Be QMR / Tax Privilege : BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP , MRP, ROP)


การอบรมนี้ จะมี 5 หัวข้อสำคัญๆ และ 4 Exercise ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ที่ได้แก่


1. แนวคิดใหม่ของงานจัดซื้อ (New era of Purchasing)

 • เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)
 • เราเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม (We care Environment)
 • เราเป็นผู้สนับสนุน (We are supporter)
 • หลักการพื้นฐานเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing : P-S-B)
 • แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Guideline : 6R)

 2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main duty of Purchasing)

 • การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)
 • การอนุมัติผลิตภัณฑ์ (Product Approval)
 • การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
 • การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)
 • การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)

3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

 • การติดตามงาน (Follow up Order)
 • การควบคุมคำสั่งซื้อ และตรวจสอบการใช้ (Order Controller & Usage Monitoring)
 • พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)
 • การบริหารปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller : ROP/EOQ)
 • การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยใช้ Package Program (ERP/MRP)

4. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

 • Ethics ถือเป็นกุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ

5. แนวคิด และวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ :

 • การบริหารคู่ค้า (Supplier Management)
 • การจัดซื้อให้กับโรงงาน (Factory Supply)
 • การสัมภาษณ์งาน เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จัดซื้อสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, อบรมจัดซื้อ, งานจัดซื้อ, อบรม จัดซื้อมือใหม่, อบรม online, อบรมออนไลน์ จัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ห้าเรื่องใหญ่ๆๆ ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องไม่พลาด ในการบริหารจัดซื้อในยุค covid … ถ้าพลาด แล้ว จะเกิดภาวะต้นทุนการจัดซื้อ สูงขึ้นแน่นอน จนทำให้ แข่งขันด้านราคาไม่ได้ . หลักสูตรนี้ จะบอก...
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...
ขอเชิญอบรมหลักสูตร เจาะลึกความสำเร็จกับการบริหารงานอย่างคล่องตัว Agile Success Management เชื่อมั่นว่าแต่ละคนจะทำงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเ...
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาจิตใจของหัวหน้าให้มีภาวะความเป็นผู้นำและความเสียสละในส่วนรวม เพื่อเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวขององค์กร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer)...
ธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทันสมัยยุคใหม่ สร้างรายได้คุ้มค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำธุรกิจ
ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวปฏิบัติในงานบริหารงานฝึกอบรมเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย