มีค่าใช้จ่าย

อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit

อบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
- รอบที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
ราคา 7500 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
วัตถุประสงค์

1.รู้จักมาตรฐาน, ภาพรวมของอนุกรม VDA ทั้งหมดและความสำคัญของระบบ VDA 6.3

2.เข้าใจในข้อกำหนด VDA 6.3 ทุกข้อกำหนดอย่างถ่องแท้ชัดเจนแบบหาไม่ได้จากสถาบันอื่น

3.เข้าใจและเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทุก ๆ ข้อกำหนดแบบที่สถาบันอื่นไม่เคยมี

4.เข้าใจความแตกต่างและความสอดคล้องของระบบ VDA, IATF16949 เป็นอย่างดีในกรณีที่ต้องการทำควบคู่หรือใช้ IATF เป็นพื้นฐาน ซึ่งสถาบันอื่นไม่เคยสอน


วันที่ 1

1.ที่มาของ VDA 6.3

2.การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน,

3.การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้แผนภูมิเต่า,

4.รายละเอียดของคำถามใน P2-P7

   -P2 : Project management (new)

   -P3 : Planning the product and process development

   -P4 : Implementation of the product and process development


วันที่ 2

1.รายละเอียดของคำถามใน P2-P7

   -P5 : Supplier management

   -P6 : Process analysis / production

   -P7 : Customer Care, customer satisfaction, service

2.วิธีการตรวจประเมิน และการใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมิน

3.การให้คะแนน

4.การสรุปผล

หมายเหตุ : ในระหว่างการอบรม จะมีการทำ Work Shop เป็นระยะ ๆ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม VDA, vda6.3, อบรม VDA6.3 Process Audit, อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3, อบรม vda6.3

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL" วันที่ 3-5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กุญแจสำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน กำลังถูกไขใน... สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐานในประเทศไทย ฟรี!!!
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้อง...
Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง
เข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานในองค์กรเพื่อปรับใช้ในการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "AutoCAD " รุ่น 12 วันที่ 27-29 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อม