มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) อบรมในรูปแบบ Classroom

อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) อบรมในรูปแบบ Classroom
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) อบรมในรูปแบบ Classroom
- รอบที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 05 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยสุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel) ห้อง: null||

เนื้อหาหลักสูตร
     การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
   1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
   2. ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน
   3. ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย


หัวข้ออบรม

   1. ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

Workshop : Sales Planning &  Forecast Problem

   2. ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

   3. เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

   4. กลยุทธ์เลือกตลาด STP และ4 P เพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน

   5. เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าในเชิงรุกให้ถูกที่ ถูกเวลา

   6. การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

   7. การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

   8. การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

   9. การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

   10. การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning

   11. การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

   12. การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)  

   13. การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

Workshop : Sales Planning & Forecast Solution


รูปแบบการฝึกอบรม
   1. Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application
   2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
   3. สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขาย, Sales Planning & Sales Forecast Analysis, อบรม ออนไลน์, อบรม เทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย, อบรม วิเคราะห์การขายจริง, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ DCC สามารถทำการควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
หลักสูตร อ่านคนจากลายมือ เป็นการวิเคราะห์ ลายมือ เพื่อให้ทราบถึงนิสัย ความชอบ ความสามารถพิเศษ
" เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนการจัดซื้ออย่างมืออาชีพ " ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) ในองค์กร บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้สำห...
สัมมนา Lean Game – Train the Trainer วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Board Room 4
น้ำผลไม้สกัดเย็นและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จุดเริ่มต้นของเธอทั้งสองเป็นอย่างไร และเป้าหมายของทั้งคู่คืออะไรนั้น มาร่วมรับฟังภายในงาน DTC MBA Program Review
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาดถ้ามีทักษะในการคิดเชิงระบบเป็น (...
ทางบริษัทต้องการสรรหาซัพพลายเออร์(ผู้ขาย) เพื่อเพิ่มการต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ, ลดความเสี่ยงการขาดวัตถุดิบในการผลิต, วัสดุอื่นๆที่สนับสนุนการผลิต และที่สำคัญที่สุดคือ การลดทุนกา...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 16การติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ...
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ( SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ) #เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของ...