มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom

อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
- รอบที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

บรรยากาศการทำงานช่วงที่ผ่านมา ท่านพบเหตุการณ์ หรือ มีความต้องการอะไรบ้างต่อไปนี้?...


 

1.มีการพูดจาหรือแก้ปัญหาแบบใช้อารมณ์ใส่กัน

2.สื่อสารประสานงานกันยังไม่ได้ประสิทธิภาพนัก

3.มีปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย หรือ กับลูกค้า


ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้... โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบยกทีม ทำอย่างไร?

2.จะสร้างความสนิทสนมไว้วางใจ ลดช่องว่างระหว่างกัน ช่วยให้ทำงานเข้ากันได้ง่ายๆ ทำอย่างไร?

3.จะพูดสื่อสารและเปิดใจรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ท่ามกลางความแตกต่าง เพื่อร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ ทำได้อย่างไร?

4.จะช่วยให้สมองทำงานได้ดีและร่างกายสดชื่นมีพลังกระตือรือร้นอยู่เสมอ ได้อย่างไร ?

5.จะพลิกอารมณ์ให้เป็นบวก เพื่อพร้อมเผชิญสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทำอย่างไร?


1.เข้าใจภาพรวม ความฉลาดทางอารมณ์กับการทำงานเป็นทีม

   •8 คุณสมบัติแห่งทีมเก่งด้วยพลัง EQ (Emotional Quotient)

   •SMILE…5 จุดเปลี่ยนแห่งความฉลาดทางอารมณ์แบบยกทีม

   •EQ…หัวใจแห่ง 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการ

   •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The next spy”…เพื่อ Ice breaking

   •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัติพลังทีม EQ” สไตล์ SMILE

2.พัฒนา EQ ด้าน สร้างและรักษาสัมพันธภาพ ผ่าน การพูดคุยแบบเปิดใจ 

   •แกะรอย XYZ…3 ความสนใจที่แตกต่าง

   •Case study…บทพิสูจน์การสนทนาที่น่าประทับใจ

   •เล่าถามฟังชม...4 เคล็ดลับคุยสนุกแบบฉลาดฟัง

   •6 Face emotion…อ่านภาษากาย รู้ภาษาใจ

   •4 เคล็ดวิชาสร้างสะพานลดช่องว่าง ที่ทุกคนต้องมี!

   •Generation Gap: กรณีศึกษา Open-minded talk

   •Favor…5 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 in 1”…เพื่อเข้าใจความสำคัญของสัมพันธภาพ & ความไว้วางใจต่อกัน

   •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “คุยเพลินได้เพื่อน” แบบ ฉลาดฟัง

3.พัฒนา EQ ด้าน เข้าอกเข้าใจคน & จัดการข้อขัดแย้ง ด้วย มุมมองผ่านเลนส์ของผู้อี่น 

   •แกะรอย Sync…มุมมองเป็นหนึ่งแห่ง Outward mindset

   •SEE…บันได 3 ขั้นเพื่อประสานสิบทิศ (Collaboration)

   •8 ภาษากาย บอกภาษาใจ

   •Steve Jobs’ success story: ถอดบทเรียน SEE

   •2C…2 เหตุผลว่าทำไม Outward mindset จึงประสานได้ผล?

   •Partner…7 แนวทางประสานสิบทิศ ด้วย Outward mindset

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Mirror”…เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของความขัดแย้งแตกต่าง

   •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ประสานสิบทิศ” สไตล์ SEE

4.พัฒนา EQ ด้านจัดการอารมณ์เชิงลบ ผ่านการกิจกรรมบริหารสมอง & อารมณ์

   •2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก

   •CWM: Cross-Wheel Movement…เคล็ดลับการเคลื่อนไหวกายเพิ่มพลังสมอง

   •2T…รหัสลับพลิกเครียดให้เป็นบวก

   •ปริศนา 3H…ความลับกระตุ้นพลังสมองด้วยเสียงหัวเราะ

   •S CODE…ไข 4 ความลับของการหัวเราะที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Laughter as Medicine)

   •3C…สูตรลับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเสียงหัวเราะ

   •10 เคล็ดลับพัฒนาสมอง 2 ซีก

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Hand-Brain Exercise”…เพื่อฝึกสมอง 2 ซีก

   •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หัวเราะบริหารสมอง” สไตล์ 3H

5.พัฒนา EQ ด้านตระหนักตนเอง ผ่าน กิจกรรมดนตรีบำบัด

   •3R…บันได 3 ขั้นพลิกอารมณ์ให้เป็นบวก

   •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3R จาก CEO’s story

   •10 สุดยอดคำถามรับมืออารมณ์เชิงลบ

   •3S…ความลับ 3 ชั้นของการโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ (NLP)

   •Intuition…สร้างได้ เมื่อหยุดคิด (NLP: Level 3)

   •12 วิตามินเสริมอีคิว...ด้วย 7ส. + 5ฝึก

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อพลิกอารมณ์ให้เป็นบวกด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก

   •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “คิดบริหารอารมณ์” สไตล์ 3Rสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร EQ, อบรม EQ & Development, อบรม 2567, อบรม EQ, อบรม พัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข, อบรม หลักสูตร EQ & Development

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
เพื่อให้ Safety Officer เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สามารถดูแลรับผิดชอบหน้าที่การประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับ...
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความแตกต่างในการสร้างความมั่นคง ดึงดูด ความสุข ความสำเร็จมาหาคุณ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในผลของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เน้นการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร
งานจัดซื้อเป็นงานที่ละเอียดและต้องการการดูแลทุกขั้นตอน บุคลากรที่รับผิดชอบจำเป็นต้องทราบวิธีการเลือกผู้ผลิตวินค้า ผุ้จัดจำหน้าย รวมถึงวิธีการต่อรองราคา เนื่องจากงานจัดซื้อเป็นส่...
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้าง...
องค์กรแต่ละแห่ง แต่ละประเภทธุรกิจมีความแตกต่างกัน การสร้างและใช้แบบทดสอบคัดเลือกบุคลากร ควรเป็นอย่างไร ?