มีค่าใช้จ่าย

EFFECTIVE QCC Activity for Quality Control

อบรมวันที่ 25 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
EFFECTIVE QCC Activity for Quality Control
หลักสูตร QCC (25/4/2567)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
- ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC 
- ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story 
- เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action
 
เนื้อหาหลักสูตร (พอสังเขป)
- หลักการพื้นฐาน แนวคิด และเทคนิคขั้นตอนกิจกรรม QCC
- การทำกิจกรรมกลุ่ม “คิวซีเซอร์เคิล”
- เทคนิค QC กับมาตรฐานการทำงาน
- การนำเครื่องมือมาใช้แก้ไขปํญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
- การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 7 ขั้นตอน
- ตัวอย่างกิจกรรม QC
- เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำ QC รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
- Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC
 
วิธีการเรียนรู้
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC
คำค้นประกาศนี้ Tags: EFFECTIVE QCC Activity for Quality Control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การขายที่ดีต้องมีระบบ มีขั้นตอน นั่นจึงจะทำให้การขายประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักขายได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน 7 ขั้นตอนที่สำคั...
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 64/65 ให้สอดคล้องกับบริบทขององ...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน (หรือเลือก อบรมเป็นแบบ Online ได้ )
หลักสูตร Marketing@Work ได้รวบรวมทักษะในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพ ควรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวางแผนการตลาด ทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด และการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกั...
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย
พิเศษ!! โค้ชบอยแจกทรัพย์ให้ขายจริง ขายได้รับค่าคอม 3% ไปเลย พร้อมกลุ่มไลน์ ส่วนตัวเอาไว้ถามตอบของทุกคนในคอร์ส เริ่มเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2563 (เรียน 4 วัน) เวลาเร...
เพื่อการพัฒนาภาวะการนำที่แท้ที่มีอยู่แต่เดิมตามธรรมชาติของคุณให้ปรากฏ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการสื่อสารอันมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือในสภาวะอันหลากหลาย
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารภัตตาคาร การวางแผนด้านการเงิน กำลังคน การตลาด ต้นทุน ราคาขาย ตลอดจนถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบท...