มีค่าใช้จ่าย

COMPETENCY สำหรับงาน HRM & HRD

อบรมวันที่ 09 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 16 ครั้ง
COMPETENCY สำหรับงาน HRM & HRD
หลักสูตร Competency for HRM & HRD
Competency หรือสมรรถนะ เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมนำมาดำเนินการ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร
จะสรรหาคนอย่างที่ใช่  พัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และบริหารประเมินผลงานอย่างมีทิศทาง 
ผู้ปฏิบัติงาน HR ยังขาดความเข้าใจทั้งในพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ Competency ในงานจริง  
 
หัวข้อการเรียนรู้
-  ทำไมองค์กรควรใช้ Competency ในการบริหาร HR 
-  ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency
-  ความหมายของ Competency
-  ประเภทของ Competency 
-  ระดับและแนวทางการแบ่งระดับของ Competency  
- ตัวชี้วัดพฤติกรรมหรือตัวชี้วัดหลัก
- ระดับที่คาดหวังและการกำหนดระดับที่คาดหวัง
-  การกำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมหลักของ Competency
-  การกำหนดระดับสมรรถนะ (Proficiency Level)
-  แนวทางการจัดทำแบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
-  การทำ Competency Mapping กับตำแหน่งงาน
-  การใช้ Competency ใน 4 ขอบข่ายงานหลักของ HR 
       - งานสรรหาบุคลากร      
       - งานพัฒนาบุคลากร
       - งานวางแผนเส้นทางการเติบโตในอาชีพ
       - งานบริหาร/ประเมินผลการปฏิบัติงาน
-  แนวทางการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับหน่วยงาน Buy-in เมื่อต้องปรับใช้ Competency 
 
วิธีการเรียนรู้
-  บรรยายอย่างย่อและซักถาม
-  อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-  กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
-  การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม
คำค้นประกาศนี้ Tags: COMPETENCY สำหรับงาน HRM & HRD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้แนวทางการแข่งขันและการปรับตัวทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับมุมมองของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรให้ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ให้สอดรับกับแนวโน้มสังคมและเ...
ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะมาถึง เร็วๆนี้!! ด้วยความร่วมมือระหว่าง Ecole Hoteliere Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี จะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการจัดกา...
สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และพันธมิตรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศจะร่วมกันจัดงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และ FIABCI-Thai Prix D'Excellence Awards ในวัน...
คุณเคยไหม? ทำไมแก้ปัญหาเรื่องซัพพลายเออร์มาส่งของช้าเท่าไหร่ ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ หรือต้องการจะลดต้นทุน แต่ก็หมดมุกไปขอลดราคาจากซัพพลายเออร์แล้ว หากคุณมีปัญหาเหล่านี้ สัมมนาออนไ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen" วันที่ 16-17 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด Event Marketing
Program Review MBA วันเสาร์ที่ 18/3/66 เวลา 14:00-16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ รับส่วนลด 10,000 หรือสอบชิงทุนมากถึง 50%
โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริงตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึง...
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) (รายงาน-ติดตาม-ปรึกษาหารือ)