มีค่าใช้จ่าย

อบรม การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

อบรมวันที่ 24 ตุลาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

     ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั่วโลกและประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และยังส่งผลต่อการจัดหาวัตถุดิบในส่วนของภาคอุตสาหกรรม เราสามารถลดการใช้ทรัพยากรของโลกโดยใช้แนวคิด Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อโจทย์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวและสามารถลดต้นทุนการใช้วัตถุดิบลงได้ ดังนั้นการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรที่ต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=68061

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: สิ่งแวดล้อม, ความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี
โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน สำหรับ ครู อาจารย์ นักพัฒนา และผู้ที่สนใจการวิจัยเพื่อพัฒนา
แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน เพื่อจัดทำรายงานด้าน HR ผ่านมุมมองจาก Professional HR
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ
วันนี้คุณพร้อมจะลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิต หรือยัง ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดี แต่ทำมา 108 วิธีแล้วก็ยังไม่เห็นผล เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เวิร์ค แสด...
เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเน...