มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

อบรมวันที่ 12 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 4 ครั้ง
หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

Selling Skill for non sales person

หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

“ ไม่ได้ทำตำแหน่งการขาย แต่ก็ต้องช่วยขายอยู่ดี

ทักษะการขายยังไงก็ต้องมี ”

 

 

หลักการและเหตุผล       

       หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหลังยุค Pandemic ทุกธุรกิจต้องกลับมาเปลี่ยนกลยุทธ์และวางกระบวนการทางธุรกิจกันใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นแล้วบริบทขององค์กรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลถึงบุคลากรขององค์กรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ Up Skill เพิ่มเติมเพื่อให้องค์กรสามาถดำเนินต่อไป และเกิดความยั่งยืน

       หนึ่งในทักษะที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากร คือ ทักษะการขาย นั่นเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าบุคลากรมาจากหน่วยงานหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ล้วนแล้วแต่ที่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ในทุกมิติ

       ดังนั้นแล้ว หลักสูตรการขายสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในงานขาย จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และพื้นฐานที่ดีกับบุคลากรที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจในบริบท และ ภาพรวม รวมทั้งแนวคิดและทัศนคติต่อการขายที่ถือว่าเป็นทักษะที่ไม่ง่าย สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับมอบหมายหรือสัมผัสกับการขายมาก่อน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย การดูแลลูกค้าทั้งหมดทุกตำแหน่ง เพื่อเพิ่มเติมทักษะและมุมมองด้านการขาย

 

Key Contents

♟Module 1 : Effective Sales Consultant Mindset

       •  ความหมายและความสำคัญของนักขายเชิงที่ปรึกษา

       •  ความแตกต่างของนักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson) และนักขายทั่วไป

       •  Effective Sales Processing กระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

       •  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคต้อการปรับตัวของนักขายคุณภาพ

 

♟Module 2 : 5 Steps For Effective Consultative Sales Person

       Step 1 : ใครคือลูกค้าเรา มองหา และสร้างขอบเขตกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

       Step 2 : หาหัวใจ ของ ตัวเรา สินค้า และบริการ KEY DRIVER

       Step 3 : ภาษาอะไร ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของเรา

       Step 4 : แท้ที่จริงแล้ว “เราขายอะไร?”

       Step 5 : สร้างความต้องการ หาจุดเชื่อมโยง กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”

 

♟Module 3 : Communication and Presentation

       •  ผู้ฟังที่ดี Active Listener กับการเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง

       •  เทคนิคขจัดความกลัว และลดความประหม่าในการนำเสนอขาย

       •  เทคนิคการดูแลลูกค้าและสร้างการซื้อซ้ำ

       •  เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมเพื่อเข้าใจความต้องการที่ไม่มีอยู่ในบทสนทนา

               -  ความสำคัญและความหมายของ Non Verbal Vs Verbal Language

       •  นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ลูกค้า พร้อมทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

       • เทคนิคการนำเสนอขายแบบส่งเสริมจุดแข็งและเปลี่ยนจุดอ่อนให้น่าสนใจ Product Value

       • FAB กับการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านประโยชน์พื้นฐาน และ ประโยชน์ทางด้านอารมณ์

 

Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กรอบความคิดแบบพัฒนา เข้าใจและยอมรับในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนำมาปรับปรุงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างประสบการณ์ ซึ่งนำไปสู่การนำเสนอขายแบบมืออาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงปัญหา เป้าหมาย วิธีการคิด พฤติกรรม ของลูกค้าในยุค Next Normal

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ทักษะการสร้างความต้องการ ทักษะการขายยุคใหม่ เพื่อเรียกความสนใจให้ลูกค้าเกิดความอยากต่อสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/845/selling-skill-for-non-sales-person/

 

 

วิทยากร

คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ

-      Managing Director, Growth Trading and Solution Co.,ltd.

-      Manager, Goal Partner Worldwide Network, Malaysia

 

ประสบการณ์การทำงาน

-      Customer Consultant บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-      Product Partner บริษัท เอสซีจี เอ็กซพี่เรียนซ์ จำกัด

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม Sell for non sales, หลักสูตร Sell for non sales, ฝึกอบรม Sell for non sales, อบรม Sale Support, หลักสูตร Sale Support, ฝึกอบรม Sale Support

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายมือใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอข...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 31 โครงการดีๆสำหรับนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทั่วประเทศ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 นี้และต้อ...
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
การส่งออกสินค้าแช่เยือกแข็งประเภท อาหารทะเล, สัตว์ปีก, ผักและผลไม้ไปตลาดต่างประเทศสร้างรายได้มหาศาลแก่ประเทศไทย
บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอ...