มีค่าใช้จ่าย

แผนการเงินสำหรับคุณ

อบรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 18 ครั้ง
แผนการเงินสำหรับคุณ

-ต้นเหตุปัญหาการเงินของคนทั่วไป

-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเงิน

-เทคนิคการเขียนงบการเงินส่วนบุคคลอย่างง่าย

-ความรู้พื้นฐานเรื่องหุ้น,กองทุนรวม,ประกัน

คำค้นประกาศนี้ Tags: แผนการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คอร์สพิเศษ ไม่ต้องลางานเสาร์อาทิตย์ พิชิต #IC กับ #CMSK เตรียมพร้อมก่อนสอบ #SingleLicense สอบผ่านได้อย่างมั่นใจค่ะ
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
88% ของลูกค้าพึงพอใจในหลักสูตร* “การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมอัพเดทภาษีมรดก”
ฝึกกรอกแบบภาษีจริง พร้อมอัพเดทกฎหมายใหม่ “ไขปัญหา...ประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมอัพเดทอัตราภาษีใหม่”
เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม ด้วยหลักบริหารและการบัญชี
1. พื้นฐานการจัดการความรู้ - การจัดการความรู้ในอดีต - ลักษณะของการจัดการความรู้ในองค์กรปัจจุบัน 2. ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับมาตรฐาน ISO9001:2015
ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐ และเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่ ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร!
เพื่อเราจะได้เห็นประเทศไทยในรูปแบบที่เปลี่ยนไป