มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

อบรมวันที่ 29 กันยายน 2557
จำนวนคนดู 1880 ครั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
วันที่ 26 กันยายน 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
Gold Orchid Hotel
วิทยากร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะ แลบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในกาให้บริการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง
 
 
 
วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่จะได้รับ
 
 
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองให้เป็น พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 
 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 
 
เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00-16.00 น.
 
 1. บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติ และทักษะของพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 
2. ความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ ณ จุดต้อนรับ
 
3. ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดต้อนรับ
 
  - การต้อนรับ
 
  - การสอบถาม เพื่อให้บริการอย่างตรงประเด็น
 
  - การส่งต่อลูกค้า
 
  - Workshop: ต้อนรับอย่างมืออาชีพ
 
4. เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เหมาะสมกับ
 
การเป็นมืออาชีพ
 
6. การวางตัวที่เหมาะสมในการให้บริการ
 
7. มารยาทที่พนักงานต้อนรับต้องรู้
 
8. Workshop: พัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัว ให้เป็นมืออาชีพ
 
9. การให้บริการทางโทรศัพท์
 
10. การจัดการกับความไม่พอใจของลูกค้า
 
•ทางโทรศัพท์
• แบบพบตัว
• Workshop: รับมืออย่างไร เมื่อลูกค้าโกรธ
11. เทคนิคในการให้บริการอื่นๆ – การจัดการคิว
 
12. การให้ลูกค้ารอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 
13. การส่งลูกค้า และ การสร้างความประทับใจ
 
14. ก่อนลูกค้าออกจากบริษัท
 
15. สรุป คำถาม และคำตอบ
 
 อัตราค่าอบรม    
 
Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้าราคาต่อท่าน 3,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)
 
Normal ท่านละ 3,800 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
 
 (สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
 

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

  1. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

 

 (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Professional Training Solution (PTS)

โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752 

Email :  ptstraining3@gmail.com

Website : http://www.ptstraining.co.th /www.ptstraining.in.th

 
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาบุคลิกภาพ, Personality

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มาเปลี่นนลุคใหม่ ค้นหาสไตล์คุณสู่ความเป็นมืออาชีพ upgrad ตัวคุณให้พร้อมกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน โดย อ.เอ๋จบด้านภาพลักษณ์โดยตรงจาก 3 สถาบัน ด้วยคะแนนสูงที่สุด (New York, LONDON แล...
ใครอยากได้แนวทางและวิธีปฏิบัติจริงในการให้ "เงินหาเงิน" ให้กับเราไปตลอดชีวิต และวิธีในการก้าวไปสู่เงินล้าน นี่คือ สัมมนาที่คุณ ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!
เทคนิคการสร้างลวดลายและการลงสีให้เหมือนธรรมชาติ
ความรู้และทักษะในการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ เพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจ ขอประชาสัมพันธ์ คอร์สสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด(Past Life Regression Therapy) รุ่นที่ 17 ศูนย์อนัมคาราฯ เพื่อฝ...
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
ทั้งนี้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็น ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาของเด็กได้อย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้จัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับเด็กต่อไป
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียน ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง
กิจกรรมเกมส์กระแสเงินสด สู่ความเป็นอิสรภาพทางการเงิน เปิดโอกาสตัวเองเพื่อเรียนรู้การสร้างสินทรัพย์ที่หารายได้ให้เราได้