มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา : Creative Ideas & Difference Works “คิดงานให้เด่น สร้างงานให้ต่าง”

อบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2557
จำนวนคนดู 1916 ครั้ง
สัมมนา : Creative Ideas & Difference Works “คิดงานให้เด่น สร้างงานให้ต่าง”

ในโลกของการทำงานที่มีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน เราพบว่าแต่ละสินค้าและบริการ ที่ออกมาสู่ท้องตลาดมีความใกล้เคียงกัน รวมไปถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นต่างๆ ก็เหมือนๆ กัน จึงทำให้เกิดการรู้สึกที่เรียกว่าไม่มีอะไรใหม่ ในสายตาของผู้บริโภค

เพื่อเป็นการเปิดมุมมองความคิดสู่การนำไปปฏิบัติงานจริง ในการสร้างสรรค์งานที่แตกต่างทั้งมุมมองการทำงานภายในองค์กร และการถ่ายทอดมายังผู้บริโภค ด้วยการเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือการคิดที่แตกต่าง และกรณีศึกษารูปแบบวิธีการทำงาน ที่ทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ได้

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.
12.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียน
13.30 – 14.45 น. - “คิดงานให้เด่น สร้างงานให้ต่าง” (Creative Ideas & Difference Works) 
- ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ และการมองหาความคิดใหม่ๆ
- สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
- การพัฒนาความคิดนอกกรอบ
- 8 เครื่องมือ ในการพัฒนาทัศนคติ และพัฒนานิสัยสร้างสรรค์
- การฝึกคิดด้วย 8 เครื่องมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ จุดประกายผลงาน
14.45 – 15.00 น. – รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. ตัวอย่าง “การคิดงานให้เด่น สร้างงานให้ต่าง” 
- การ Workshop : Creative Ideas & Difference Works
- การนำ Ideas สู่การสร้างนวัตกรรม
- ถาม – ตอบ

วิทยากร

คุณมานะ มหัคฆพงษ์ วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน IMPRESSION
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้าน Creative Thinking & Innovation ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ธ.กรุงศรีอยุธยา (จำกัด) มหาชน, N.C.C. Management & Development Co., Ltd และองค์กรชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย มีหลักการในการบรรยายที่เข้าใจได้ง่ายผสมกับการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถสร้างสรรค์การบรรยายในห้องสัมมนาให้มีสีสันได้ ไม่น่าเบื่อ เพื่อความสมบูรณ์แบบในการสัมมนา 

รายละเอียเพิ่มเติม คลิก

คำค้นประกาศนี้ Tags: impression training, Creative Ideas & Difference Works, คิดงานให้เด่น สร้างงานให้ต่าง, Creative Ideas, Difference Works

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้...
วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2564/65
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวห...
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี
สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพ
ทราบถึงแนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ สามารถวิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรบมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม มีทักษะเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และ...
ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าและจัดส่ง หรือผู้ที่ควบคุมดูแลฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบของการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหา ซึ่ง...