มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา เรื่อง 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

อบรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
จำนวนคนดู 1889 ครั้ง
สัมมนา เรื่อง 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

 

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ


วัตถุประสงค์

 • เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
 • เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็น ใน แต่ละด้านอย่างชัดเจน
 • เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของคน
 • เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่างๆ อย่างรอบด้านและครบถ้วน

    1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

 • แผนสามระดับกับผู้บริหาร
 • ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้
 • กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

    2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 • แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
 • ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ
 • รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

    3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

 • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน
 • ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน วันที่สอง

    4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง
 • เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

    5. ทักษะด้านการบริหารทีม

 • สร้างทีมให้เป็นทีม
 • บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

    6. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

 • บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย
 • การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน
 • เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

 วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557 (9.00 - 16.00 น.)

วิทยากร ไม่ระบุ

 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ค่าธรรมเนียม 9,800 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

อีเมล์ Public@sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-5592146 ต่อ 105

คำค้นประกาศนี้ Tags: 6 ทักษะด้านการบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
หากคุณสนใจในการทำงานในสายแฟชั่นธุรกิจหรืออยากเปลี่ยนสายงานมาด้านนี้ เสวนาเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านแบรนด์และธุรกิจแฟชั่นแบบใกล้ชิด พร้อมทำแบบทดสอบFashion Personal Test
ท่านยังคงทำงานรูปแบบเดิมอยู่หรือไม่? ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน GEN อะไร เราก็สามารถทำงานแบบคนยุคใหม่ได้เช่นกัน หมดยุคการทำงานแบบ ล้าหลัง ล่าช้า
สำหรับสมาชิกธุรกิจประกันภัยอบรม Startup Insurance Broker Online เรื่องการทำ Digital Marketing
การบริหารงานขายในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีวิกฤตการณ์ค่าน้ำมันที่ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงทำให...
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenar...
วิธีการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดรายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
ทดสอบประเมินผลรายบุคคล หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เพื่อเข้าใจความมุ่งหมายของมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) นำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้สำหรับการวางระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) ขอ...