มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่อง Movement system impairment of shoulder

อบรมวันที่ 21 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 876 ครั้ง
อบรม เรื่อง Movement system impairment of shoulder

 

Movement system impairment of shoulder

ข้อไหล่เป็นข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหวได้มากที่สุด หากเกิดการบาดเจ็บจะส่งผลให้ข้อไหล่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือจำกัดการเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งเมื่อมีอาการปวดและจำกัดการเคลื่อนไหวข้อไหล่ จะทำให้มีผังผืดมาเกาะบริเวณข้อไหล่มากขึ้น ดังนั้นการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักกายภาพบำบัด 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปบูรณาการร่วมกับทักษะทางกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

วันที่ 21-23 ม.ค. 2558 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร

วิทยากร

Associate Professor Witaya Mathiyakom (วิทยา เมธิยาคม), PT, PhD.

ค่าใช้จ่าย

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

- นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า 5,500 บาท

- นิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก 4,000 บาท

หลังวันที่ 15 ธันวาคม 2557

- นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า 6,000 บาท

- นิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก 4,500 บาท

 

ชื่อหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อผู้ติดต่อ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

อีเมล์  ahs.chula.training@gmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  02-218-1201

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: Movement system, Mathiyakom

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสร้างความประทับใจ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย คณะผู้บริหาร การทำงานอย่างถูกต้อง • เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ในก...
การตีความข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตามISO/TS 16949
บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอ...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
เพื่อการเปลี่ยนแปลงความคิดและนิสัยคุณในเชิงบวกอย่างลึกซึ้ง และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในพื้นที่ของชีวิตของคุณ
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีควา...
กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแ...
การสร้างทีมงานนั้น จะต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี ไม่เน้นความเป็นทีม เส้นทางแห่งความ...
บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ