มีค่าใช้จ่าย

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันชั้นนำ

อบรมวันที่ 28 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 1084 ครั้ง
เรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันชั้นนำ

สถาบัน ASo เป็นสถาบันชั้นนำด้านการสอนภาษาจากญี่ปุ่น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นสูง

 และ ภาษาเพื่อการทำงานด้านโรงแรม สถาบันAso ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จัดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี

 

หลักสูตร Pre-elementary course

 

- เรียนทุกวันพฤหัสบดี และ วันเสาร์

  เริ่มเรียน 29 มกราคม 2558 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.

    

- เรียนทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์

  เริ่มเรียน 31 มกราคม 2558 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

  ( 20 ชั่วโมง / 3,500 บาท ) ราคายังไม่รวม Vat 7%

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Basic Japanese I

 

- เรียนทุกวันพุธ และ วันศุกร์

  เริ่มเรียน 28 มกราคม 2558 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.

  ( 50 ชั่วโมง / 8,500 บาท ) ราคายังไม่รวม Vat 7%

 

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Basic Japanese II

 

   - เรียนทุกวันพุธ และ วันศุกร์

     เริ่มเรียน 28 มกราคม 2558 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

     ( 50 ชั่วโมง / 8,500 บาท ) ราคายังไม่รวม Vat 7%

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมตัวสอบวัดระดับ 3

 

   - เรียนทุกวันอาทิตย์

     เริ่มเรียน 1 กุมภาพันธุ์ 2558 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.

     ( 48 ชั่วโมง /  7,700 บาท ) ราคายังไม่รวม Vat 7%

 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่

http://www.dtc.ac.th/ASO/JP_application_form.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่แผนกบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 02-361-7811 ต่อ 141-143 และ 204

Website : www.dtc.ac.th /  Facebook : www.facebook.com/trainingdtc   / Email : Training@dtc.ac.th

 

 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: สอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม, ภาษาญี่ปุ่น, อบรมภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับโรงแรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เนื่องจากปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้กันอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจและติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและองค์กรต่างชาติ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพก...
เป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
เพิ่มความรู้ ต่อยอดประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC 2015 (ASEAN Economic Community 20...
แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร” แนวทางการขับเคลื่อนความมั่นใจ “ภาษาพูดอังกฤษ”
เป็นการบรรยายลักษณะโค้่ชชิ่ง ที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาและสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้ทั้งกับตัวคุณและคนรอบข้าง
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารในยุค AEC นอกจากจะมีทักษะในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเทคนิคต่างๆ ที่ดีแล้ว จะต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศด้วย ซึ่งทักษะด้านคนที่สำคั...
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต