มีค่าใช้จ่าย

“เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)” รุ่นที่ 15

อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนคนดู 1793 ครั้ง
“เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)” รุ่นที่ 15

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)” รุ่นที่ 15
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่...
http://203.209.51.201/trainingOpenRegister/list
สนใจสมัครได้ที่
E-mail:training@mut.ac.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: “เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)” รุ่นที

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหา” สนับสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น...
Start Up ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) หากคุณจะเริ่มต้นธุรกิจความงามแล้วนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือสารสกัดจากสมุนไพลเพื่อใช้ในธุรกิจเครื่องสำอางสารสกัดจ...
เป็นหลักสูตรแห่งการเปลี่ยนแปลงแขนงหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในแง่ลบ ให้กลายเป็นแง่บวกได้ในทันที เป็นหลักสูตรที่จะเปลี่ยนให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดายแค่เพียงฝึกสร้างรอยยิ้ม...
หลักสูตรที่จะสอนเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหุงข้าว การแล่ปลา การใช้มีดและการลับมีด ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าถึงวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ อย่างถูกต้...
ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม SOC / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / L...
ขอเชิญ อบรมหลักสูตร ซ่อมบอร์ดแอร์ ทั้งแบบธรรมดา และบอร์ดแอร์ดินเวอร์เตอร์ เราสอนให้ทำเป็นอาชีพช่างได้เลย หรือทำเป็นอาชีพที่ 2 รายได้เสริม
สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน เทคนิคและทักษะหลายประการ ของผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนี้ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีคิด สำหรับการเป็นหัวหน้างาน ...
กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Stre...
เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การ...