มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรระยะสั้น Front office 3 เดือน

อบรมวันที่ 01 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนดู 1869 ครั้ง
หลักสูตรระยะสั้น Front office 3 เดือน

เรียนรู้การบริการต้อนรับ การใช้คำพูด และการวางตัว เทคนิคการคีย์ระบบห้องพักคาดการสถานการในอนาคต เรียนรู้โครงสร้าง ตรวจสอบธนาบัตร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกวิธี และนำไปใช้จริงตอนฝึกงานที่โรงแรม เพื่อได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาในสถานการณ์จริง ของจริง จะทำให้คูณสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าหลักสูตรเท่าไปที่เรียนอย่างเดียว

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dtc.ac.th/th/short-public-training-courses-and-executive-educational/public-training-courses/hap/item/607-hap-front.html

โทรศัพท์ 02-361-7811 ต่อ 141-143 และ 204

คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการส่วนหน้า, อบรมบริการส่วนหน้า, อบรมfront office, เรียนfront office, สอน front office, อยากเรียน Front office

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กุญแจสำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน กำลังถูกไขใน... สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐานในประเทศไทย ฟรี!!!
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก กรรมวิธีในการผลิต การเลือกใช้และการออกแบบ รวมทั้งการทดสอบคุณสมบัติจากวิทยากรผ...
เพื่อพัฒนาธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนสามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้...