มีค่าใช้จ่าย

อบรม ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง Level 2

อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนดู 1147 ครั้ง
อบรม ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง Level 2

 

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง Level 2

- เพื่อให้มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่าอย่างลึกซึ้ง  โดยเฉพาะด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพที่เกี่ยวข้องและการศึกษาต่อในระดับสูง

- เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างสืบเนื่อง


วันที่ 18 ก.ค 2558 ถึง วันที่ 19 ก.ย 2558

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00น.


อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพม่า


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หัวหน้างานและบุคคลทั่วไป


ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


สมาชิก 9,000 บาท 

บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

ยังไม่รวม VAT 7%


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ติดต่อ:ฝ่ายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อีเมล์: jutaporntoff.fti.or.th

เบอร์โทรศัพท์ :0-2345-1036 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หากท่านสนใจเรียนต่อออสเตรเลียห้ามพลาด สัมมนาฟรีครบเครื่องเรื่องเรียนภาษาและสายอาชีพที่เมลเบิร์น โดย Kangan Institute
จบปัญหาอีเมล์ที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างการเขียน E-...
เจาะลึก !!! Key points สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาการสื่อสารทางโทรศัพท์ตามสถานการณ์ที่พบบ่อยได้อย่างมืออาชีพ ฝึกมารยาทการพูดโทรศัพท์ให้ฟังดูสุภาพและเ...
เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ ในวาระต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน Workshop ฝึกเขียนจริงทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
คอร์ส Speak Up ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เนื่องจากปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้กันอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจและติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและองค์กรต่างชาติ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพก...
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และสามารถใช้ภาพร่วมกับภาษาพูด
หลักสูตรที่เน้นการสอนเพื่อความเข้าใจ และสำเนียงอย่างถูกต้อง สอนโดยอาจารย์สอนภาษาจากประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง ตอบสนองให้กับผูเรียนได้อย่างตรงจุด
เรียนภาษาหรือเรียนระดับปริญญาที่ออสเตรเลีย มาสัมมนานี้! “เรียนภาษาและปริญญาที่ออสเตรเลียพร้อมโอกาสทำงานที่ออสเตรเลีย”โดยมหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศออสเตรเลีย Australian Catholic ...