มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชน จิตใส ใจสะอาด รุ่น 8

อบรมวันที่ 03 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 2511 ครั้ง
อบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชน จิตใส ใจสะอาด รุ่น 8

“ค่ายเยาวชน จิตใส ใจสะอาด” รุ่น 8

     

           ค่ายเยาวชน จิตใส ใจสะอาด” รุ่น 8 ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุ 8 -18 ปี ได้ เรียนรู้เรื่องใจ อารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ฝึกโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อให้เกิดสมาธิ ค้นพบความสุขจากภายใน กิจกรรมร่วมระหว่างเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่เพื่อสอนให้รู้จักการสำนึกรู้คุณพ่อแม่ ซึ่งจะเป็นเสมือนทางสู่ความสำเร็จของชีวิตอย่างแท้จริง ปรับพฤติกรรมและปลูกฝังทัศนคติด้านบวกให้กับลูกๆ เปลี่ยนลูกเป็นคนใหม่ และทลายกำแพงในครอบครัว โดย ดร.ศักดิภัทร พวงคต นักพุทธจิตวิทยา ผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติกายและจิตเพื่อสันติสุข อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้ประยุกต์จิตวิทยาแนวพุทธในการแก้ปัญหาชีวิตได้อย่าง ตื่นรู้

 

วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


กำหนดการ “ ค่ายเยาวชน จิตใส ใจสะอาด”

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

08.45-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. ทำความรู้จัก ละลายพฤติกรรม และทำกิจกรรมสันทนาการ

10.00-12.00 น. สนทนากับอาจารย์ศักดิภัทร

 12.00-13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. ละครจิตวิทยาจินตนาการสานคุณธรรม (ภาคซ้อม)

14.00-16.00 น. - ละครจิตวิทยา (ภาคแสดง) - เกมส์จิตวิทยา เพื่อการพัฒนา IQ EQ MQ AQ - สรุปกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

08.45-09.00 น. ลงทะเบียน

9.00-10.30 น. - โปรแกรมจิตใต้สำนึก เพิ่มศักยภาพสมอง เพื่อหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรมในระดับลึก - ฝึกจิตใต้สำนึกสร้างจินตภาพเชิงบวก

10.30-12.00 น. - จริง ๆ อะไรทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิต (EQ IQ AQ MQ แบบไหนประกันความเจริญยาวนาน ) - เคยทำผิดอะไรไว้ ทำไม เรียนไม่เก่ง ไม่สวย ไม่มีเพื่อน และไม่ ประสบความสำเร็จ (ทำไมไม่เจริญ) - เทคนิคการอธิษฐานบารมี แบบถูกต้องเหนือชั้นที่คุณไม่รู้

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. สนทนากับอาจารย์ศักดิภัทร - พันธะสัญญาแห่งความดี ขจัดสิ่งไม่ดีในตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่

14.00-14.30 น. - กิจกรรมตกผลึกจากกิจกรรมละครจิตวิทยา - เริ่มต้นชีวิตใหม่ - คุณลืมใครไปหรือเปล่า (ชมวีดีโอ) คนสำคัญที่คุณอาจคิดว่าไม่ สำคัญ

14.30-16.00 น. - ขอขมาพระอรหันต์ในบ้านต่อการกระทำที่พลั้งผิดของตนเอง - สรุปกิจกรรมทั้งหมด

 

วิทยากร  ดร.ศักดิภัทร พวงคต  

 

สถานที่ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ถนนอรุณอมรินทร์ 39

 

ค่าสมัคร สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 2,800.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,800 บาท 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร.ศักดิภัทร พวงคต, อบรม ค่ายเยาวชน จิตใส ใจสะอาด รุ่น 8

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานขายจริงได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
พฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ
การคิดเชิงระบบที่ดี จะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทําการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูล และพัฒนาผลิตผลทา...
หลักสูตรนี้จะทําให้ท่านเข้าใจเหตุผลของคนเจ้าปัญหาหรือคนประเภท เหลือทน และรวบรวมแนวทางในการรับมืออย่างเหมาะสม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์