มีค่าใช้จ่าย

การโค้ช...เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งชีวิต

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2558
จำนวนคนดู 2220 ครั้ง
การโค้ช...เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งชีวิต

 

หลักการและเหตุผล

ความผาสุกทางกายใครๆ ก็ปรารถนา และท่านคงเคยได้ยิน "จืตเป็นนาย...กายเป็นบ่าว" เมื่อใดที่ท่านรู้สึกท้อแท้หมดพลัง ท่านเหมือนจะเป็นคนป่วย หมดเรียวแรง มาเติมเต็มพลังบริสุทธ์ ที่จะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่สดใจ เบิกบานด้วยหลักสูตร การโค้ช..เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งชีวิตกันนะคะ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้ทักษัการเป็นโค้ชและนำทักษะการโค้ช ผสมผสานกับ NLP ใช้ในชีวิตประจำวัน

   2.  เพื่อฝึกการเป็น Coach เบื้องต้น และ ค้นหาความปรารถนาอันแรงกล้าของตนเอง

   3.  เพื่อเติมเต็มพลังให้กับชีวิต

คำค้นประกาศนี้ Tags: การโค้ชเพื่อเสริมพลัง, NLP Basic, Life Coach (basic), Passioness, Happiness, Well-being

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถนำมาทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนที่แท้จริง
การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โ...
-ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการขายยุคใหม่ที่เน้นข้อมูลเป็นสำคัญ -การวางแผนและการสร้างโอกาสทางการขายจากการประเมินลูกค้า -ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผนงานขายที่ม...
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเวลาของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม
ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ แล...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น
มาเปลี่นนลุคใหม่ ค้นหาสไตล์คุณสู่ความเป็นมืออาชีพ upgrad ตัวคุณให้พร้อมกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน โดย อ.เอ๋จบด้านภาพลักษณ์โดยตรงจาก 3 สถาบัน ด้วยคะแนนสูงที่สุด (New York, LONDON แล...
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอเชิญร่วมสัมมนาสำคัญนี้ มาฟังให้ชัดๆ กับข้อมูลที่ AREA เพียงแห่งเดียวจะบ...