มีค่าใช้จ่าย

การโค้ช...เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งชีวิต

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2558
จำนวนคนดู 2253 ครั้ง
การโค้ช...เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งชีวิต

 

หลักการและเหตุผล

ความผาสุกทางกายใครๆ ก็ปรารถนา และท่านคงเคยได้ยิน "จืตเป็นนาย...กายเป็นบ่าว" เมื่อใดที่ท่านรู้สึกท้อแท้หมดพลัง ท่านเหมือนจะเป็นคนป่วย หมดเรียวแรง มาเติมเต็มพลังบริสุทธ์ ที่จะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่สดใจ เบิกบานด้วยหลักสูตร การโค้ช..เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งชีวิตกันนะคะ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้ทักษัการเป็นโค้ชและนำทักษะการโค้ช ผสมผสานกับ NLP ใช้ในชีวิตประจำวัน

   2.  เพื่อฝึกการเป็น Coach เบื้องต้น และ ค้นหาความปรารถนาอันแรงกล้าของตนเอง

   3.  เพื่อเติมเต็มพลังให้กับชีวิต

คำค้นประกาศนี้ Tags: การโค้ชเพื่อเสริมพลัง, NLP Basic, Life Coach (basic), Passioness, Happiness, Well-being

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เมื่อภายในมีกำลังแล้ว พลังแห่งภายนอกต้องเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วย โดยวัคซีนที่ทางเราได้ใช้คือ 1. วัคซีนเสริมพลังความคิด 2.วัคซีนเสริมพลังความมั่นใจ
พฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
หลักสูตรนี้จะทําให้ท่านเข้าใจเหตุผลของคนเจ้าปัญหาหรือคนประเภท เหลือทน และรวบรวมแนวทางในการรับมืออย่างเหมาะสม
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่าง...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
สำหรับงานบริการต่างๆและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เน้นการตอบสัมภาษณ์ให้โดนใจกรรมการเสริมบุคลิกภาพให้มีความคล่องตัวในการทำงาน
ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น