(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ ปี 2559 - iliketraining
สัมมนาฟรี อบรมฟรี

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ ปี 2559

อบรมวันที่ 30 เมษายน 2559
จำนวนคนดู 1437 ครั้ง
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ ปี 2559

            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน )   ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี   

ได้รับรองให้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  ตามหนังสือที่ สคช 531/2557    

และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ    

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยมีกำหนดการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามกำหนดการแนบ

ปี  2558   TIFFA CB  จัดทดสอบฯ   จำนวน 800  ท่าน  เท่านั้น    

 

 ติดต่อ

คุณแพท

Mobile : 091-8044123

Line id : pattyanda

Mail: patchareeporn@itbsthai.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ...
เป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล โดยเฉพาะตลาดอาเซียน
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ หลักสูตรอยู่ภายใต้สมาคมผู้รับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 เพื่อ...
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ในด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าสู่ตลาดและห่วงโซ่คุณค่าโลก
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิ...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พม่า เจาะได้ไม่ยาก หากรู้วิธี