มีค่าใช้จ่าย

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่15

อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2559
จำนวนคนดู 804 ครั้ง
การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่15

หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรเดียวที่จะให้คุณได้เรียนรู้หลักการบริหาร จัดการ ทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ โดยเจาะลึกทุกเนื้อหา ปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมของแต่ละวิชา โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จบแล้วรับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกรมการปกครอง

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการโรงแรม, หลักสูตรผู้บริหาร, executive program, โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, คอนโด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมโปรแกรมการตลาดแห่งอนาคตขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการตลาดในอนาคต และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่จะเกิดขึ้น...
แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators—KPIs แนวทางในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) การกำหนด Corporate KPIs ด้วย X-Matrix ของ Hoshin Kanri เทคนิ...
หลักการและเหตุผล ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนั...
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำการตลาด และสร้างธุรกิจออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายจากการทำธุรกิจออนไลน์ ลงทะเบียน 20 ท่านแรก ฟรี!!! ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหารและการวิเคราะห์ล...
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่หนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขั...
คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่ดูจะทำงานวุ่นวายทั้งวัน มีแต่งานด่วนและด่วนที่สุด จนทำให้ชีวิตในแต่ละวันดูจะยุ่งเหยิงไปหมด หลาย ๆ คนยังคิดว่าการดูยุ่งเหยิงคือการทุ่มเทและทำงานอย่างมีปร...
องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ เราในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเป็น Mod...