มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1765 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

หลักสูตร : "การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainer)

 

     เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเป็นวิทยากร มีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากร สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ สร้างความมั่นใจให้กับตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากร เพื่อทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง สามารถโน้มน้าวใจ และชนะใจผู้ฟังได้


วันที่สัมมนาวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. 


หัวข้อการสัมมนา

- ศิลปะการพูด และการทดสอบขั้นพื้นฐาน

- เทคนิคและวิธีการสอนเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน

- การออกแบบกระบวนการสอน

ฝึกปฎิบัติการเป็น Trainer โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล

 

วิทยากร : อาจารย์ ยุทธวินัย โชติจิรชยา


สถานที่ : โรงแรม พลาลาสโซ่ (ถ.รัชดาภิเษก)

 

โปรโมชั่นพิเศษ : 3,999 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ ยุทธวินัย โชติจิรชยา, อบรมหลักสูตร การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในองค์กรมากขึ้น และขยายผลส่งต่อให้เพื่อนร่วมองค์กร
อบรมการสะกดจิต ย้อนอดีตชาติ เพื่อบำบัด ปมความรู้สึกลบ อารมณ์ ความกังวล เพิ่มศักยภาพจิตใจ พัฒนาบุคลิกภาพ
คนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นกับคนรัก กับครอบครัว กับเจ้านาย กับเพื่อนร่วมงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กับตัวคุณเอง"
คุณเริ่มฝึกโยคะเมื่ออายุเท่าไหร่ คุณจะสามารถหยุดอายุไว้ได้เท่านั้น
พลังของบุคลิกภาพ การแสดงออกที่เหมาะสมกับตัวคุณมีอิทธิพลต่อสร้างการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และสร้างความประทับใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ นอกจากนั้นภาพลักษณ์ และบุคลิก...
สำหรับงานบริการต่างๆและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เน้นการตอบสัมภาษณ์ให้โดนใจกรรมการเสริมบุคลิกภาพให้มีความคล่องตัวในการทำงาน
VIRTUAL CLASSROOM CREATING สร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการออแบบหลักสูตร Workshop การออก Virtual Traning Scheule และการกำหนดบทบาทผู้เรียน (Trainee Role) ในห้...
การวางมาด ท่าทาง มารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคม การสร้างสัมพันธ์กับผู้คน
อบรม ความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับประเทศที่ไม่มีอุตสาหกรรมหนักเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ