มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

อบรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนดู 2290 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ของหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบแนวทาง ขั้นตอน ตลอดจนรูปแบบเอกสารในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติฯ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ/ทักษะ เตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ของหน่วยงานตนเองได้

หัวข้อ

 • กฎหมายไอทีซีที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พร้อมกรณีศึกษา
 • การเปรียบเทียบ ISO/IEC 27001 และนโยบายและแนวปฏิบัติฯ
 • การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
 • การสำรองระบบของสารสนเทศ (Back up) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning ของหน่วยงาน
 • การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Audit/Assessment)
 • หลักเกณฑ์ กรณีศึกษาการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ของหน่วยงานภาครัฐ
 • ข้อเสนอแนะการจัดทำรูปแบบเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติฯ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Laboratory) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน (IT Security)
 • บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน

ค่าลงทะเบียน
12,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ออกใบเสร็จรับเงินรวมกัน 1 ใบ) รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 10,800 บาท

สถานที่อบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

คำค้นประกาศนี้ Tags: Cyber security, Policy, จัดทำนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภ, การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Cont, การสำรองระบบสารสนเทศ, การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การลดขนาดอนุภาคของวัตถุดิบต้ังต้นขนาดมิลลิเมตรให้มีขนาดระดับนาโนเมตร
ใช้งานได้ทุกเว็บเบราว์เซอร์โดย ใช้เทคโนโลยีเว็บปัจจุบันเพื่อรองรับอนาคต
โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู...
เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ หลักแสน หลักล้าน (อย่างง่ายๆ) สอนโดยเจ้าของสถิติ 1 post 122,537 เเชร์!!!! อบรมฟรี!
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำหน้าที่ในการตรวจติดตามเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ...
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานตรวจสอบบัญชี ̣และการนำเข้าและรวบรวมข้อมูลบัญชี
หากลักษณะงานของคุณเกี่ยวข้องกับการทำแบบฟอร์ม เช่น แบบสอบถาม ใบลา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ ปัญหาอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องพบคือ จะทำอย่างไรให้ข้อมูลในฟอร์มน...
เปิดพื้นที่แข่งขันสำหรับ Maker ไทยในการออกแบบและสร้างต้นแบบคอมโพสิทด้วยเทคโนโลยี 3D Printing
2 คอร์ส ราคาเดียว ใน 1 วันเต็ม เทคนิคการตลาดออนไลน์ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนหลายวัน และเสียค่าเรียนแพงๆ