สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรมฟรี การอบรมถ่ายภาพเบื้องต้นกับ Canon

อบรมวันที่ 03 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 3650 ครั้ง
อบรมฟรี การอบรมถ่ายภาพเบื้องต้นกับ Canon

การอบรมถ่ายภาพเบื้องต้นกับ Canon


    ศึกษาการอบรมพื้นฐานในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพบุคคล และการลงมือปฎิบัติจริง

 

วันที่วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556


หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพ
  2. องค์ประกอบที่สำคัญในการถ่ายภาพ
  3. ลงมือถ่ยภาพจริง
 
วิทยากร ไม่ระบุ

สถานที่ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ห้อง PSUIC 1208 ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ค่าลงทะเบียน

คำค้นประกาศนี้ Tags: , อบรม การอบรมถ่ายภาพเบื้องต้นกับ Canon

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คุณเริ่มฝึกโยคะเมื่ออายุเท่าไหร่ คุณจะสามารถหยุดอายุไว้ได้เท่านั้น
บันไดก้าวแรกที่ยากที่สุดคือใจตนเอง
กิจกรรมเกมส์กระแสเงินสด สู่ความเป็นอิสรภาพทางการเงิน เปิดโอกาสตัวเองเพื่อเรียนรู้การสร้างสินทรัพย์ที่หารายได้ให้เราได้
ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการ...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
หนึ่งในโครงการทำความดีถวายในหลวงที่มีเสียงเรียกร้องให้จัดอีก เราไม่อยากให้พลาดรอบนี้นะค่ะ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงความคิดและนิสัยคุณในเชิงบวกอย่างลึกซึ้ง และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในพื้นที่ของชีวิตของคุณ