มีค่าใช้จ่าย

อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 6114 ครั้ง
อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รุ่นที่ 1

ประชาสัมพันธ์...

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรียนเชิญท่านผู้สนใจ

สมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)รุ่นที่ 1

บัตรสีบรอนซ์เงิน

สถานที่ฝึกอบรม: อาคารเวฟเพลส ชั้น 9 (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.ขึ้นไป

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม : 02-655-1008-9

คำค้นประกาศนี้ Tags: เรียนไกด์, ไกด์บัตรชมพู, ไกด์บัตรบรอนซ์, ไกด์จีน, อบรมไกด์, อบรมมัคคุเทศ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
ศิลปะของการให้บริการอย่างมืออาชีพ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC” รุ่น12
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การกระยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino กับ Sensor และอุปกรณ์หลายชนิด"
ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมี...
สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
น้นเทคนิคใหม่ในการวิจัยเน้นการอบรมนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
เน้นการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารตนเอง การบริหารงาน และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพภายนอกกับผู้ที่มีผลต่อกา...
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ