มีค่าใช้จ่าย

อบรม การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 2714 ครั้ง
อบรม การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

อบรม การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)


      หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์การลงทุน ได้แก่ ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ และการลงทุนทางเลือกอื่น นอกจากนี้ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึงการจัดทำนโยบายการลงทุน และการวัดผลการดำเนินงานตามแบบแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้


วันที่ 09, 16, 23 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ

 การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 รุ่น3/2556 

   วันที่  9 , 16 , 23 พฤศจิกายน 2556


    วิทยากรการบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินและวิทยากร  นักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

 

    สถานที่ โรงแรม Amari Atrium Bangkok

                 โรงแรมจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า (MRT) สถาณนีเพชรบุรี 500 เมตร


ค่าใช้จ่ายชุดวิชาละ 10,700 บาท

คำค้นประกาศนี้ Tags: , อบรม การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้การใช้คำสั่งหรือสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบรายการค้าที่มีจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่สนใจหรือสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชี ...
2 สิ่งที่หนีไม่ได้ คือความตาย และ ภาษี VAT Exclusive for SME ภาษีซื้อ–ภาษีขาย ง่ายกว่าที่คิด
หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง รับฟรี! Case study ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing และ การสมัครและเข้าใช้งาน Google Drive 2. Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบ...
ถ้าคุณอยากเริ่มต้นวางแผนการเงิน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังงัย ในสถานการณ์ที่พวกเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผุ้สูงวัยที่มีอายุยืนยาวขึ้น
เพื่อให้ “นักบัญชี” มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การแยกประเภทต้นทุน การคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางบัญชีได้อย่างถ...
เพื่อเข้าใจหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และเข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค...
สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ ติวเข้มเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร